Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontakta VFU-platsen

Studenten kontaktar sin VFU-handledare för ett första besök på VFU-placeringen. Detta besök bör ske innan den första VFU-perioden startar. Studenten representerar inte bara sig själv utan även Högskolan Väst under sin VFU och därför är det viktigt att anpassa sig till de koder som finns på den aktuella VFU-placeringen.

På de flesta arbetsplatser och inom olika yrken finns det uttalade men även icke uttalade koder som exempelvis kan handla om mobilanvändning och klädsel. Dessa koder kan variera mellan olika skolor, fritidshem och förskolor oc det är viktigt att student och VFU-handledare tidigt diskuterar vad som gäller på den aktuella arbetsplatsen.

ansök om utdrag ur belastningsregistret

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med den 1 april 2008 ska alla studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Beslutet innebär att studenten måste ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret hos polismyndigheten innan den verksamhetsförlagda utbildningen kan påbörjas.

  • Ansökningsblankett och instruktioner finns på Polisens webbplats
  • Normal handläggningstid är ca 2 veckor. Giltighetstid: 1 år.
  • Utdraget ska uppvisas för rektor, VFU-samordnare eller motsvarande, där den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras

Om ett registerutdrag inte kan uppvisas kan VFU inte erbjudas. Det är rektor, VFU-samordnare eller motsvarande som avgör om studenten kan tas emot eller inte. Detta är inte Högskolan Västs beslut.

Studenten ansvarar för att ett giltigt registerutdrag finns tillgänglig. Vid byte av VFU-placering kan nytt utdrag krävas.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen