Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Schematisk bild över VFU

VFU syftar till att studenten ska utveckla förmågan att stödja barns och elevers lärande med ökade krav beroende på var i utbildningen studenten befinner sig.

Lärarutbildningarna vid Högskolan Väst har ett tydligt professionsperspektiv vilket betyder att det är utbildningar som i alla delar fokuserar på yrkeskunnandets innehåll och utveckling.

Under sin VFU får studenten relatera sin kunskapsutveckling till professionsspecifika kunskapsområden; Reflektions- och analysförmåga, Didaktisk kompetens samt Kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ge studenten möjlighet att:

  • känna sammanhang mellan studierna och yrket samt få ett helhetsperspektiv på den kommande yrkesprofessionen
  • kunna knyta teoretiska kunskaper till yrkesrelaterade frågor
  • erfara och förstå förskolans/fritidshemmets/skolans vardag
  • delta i, och i växande utsträckning själv ansvara för olika former av pedagogiskt arbete
  • utveckla förmågan till samarbete genom att medverka i arbetslag och samverka med andra skolformer.
  • uppnå en trygg och tydlig yrkesroll.
Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen