Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På alla VFU-områden finns en VFU-samordnare som ansvarar för att studenten får en lämplig VFU-placering och handledare ute i verksamheterna. Rektorer utser och ansvarar för VFU-handledarna.

VFU-handläggarna på Högskolan Väst administrerar studenternas placering i samarbete med lokala VFU-samordnare.

Högskolan Västs VFU-ledare har det övergripande ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med programansvariga.

VFU-kursansvariga, med visst stöd av programansvariga, ansvarar för kontakten med studenter.

Vem ansvarar för vad? 

Handledarens uppdragsbeskrivning


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen