Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information angående VFU med anledning av Coronaviruset

Höstterminen 2020 har varit tuff på flera sätt, ett ansträngt läge i verksamheterna på grund av bland annat corona har gjort att det varit svårt att placera studenter som ska göra VFU.

Vi förstår att den ökande smittspridningen nu medför ett ännu tuffare läge i skolor och förskolor för både lärare och elever med sjukskrivningar och oro m.m. Även en del av studenterna är oroliga över smitta i samband med det ökade antal kontakter som verksamhetsförlagd utbildning innebär.

Inför VT2021 gäller följande riktlinjer:
Är studenten frisk och inte har några coronasymptom ska hen genomföra VFU enligt plan och utifrån respektive skolas och förskolas riktlinjer/bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av VFU-platsens arbetssätt, tex till digital verksamhet. Detta innebär att studenten ska vara delaktig i den alternativa undervisningen.

VFU-besök genomförs digitalt i första hand via Zoom, så länge nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gäller. Lärare från Högskolan som ska genomföra ett digitalt VFU-besök måste med god framförhållning planera detta tillsammans med student och handledare.

I de fall en student av någon anledning inte kan fullfölja en VFU-kurs på grund av sjukdom, vård av sjukt barn, att man lever med någon som har konstaterats vara bärare av Covid-19 eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd, gäller följande:

Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs bedömer examinator om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela vfu-kursen inte är genomförd.

Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator och handledaren kan komplettera med överenskommet antal dagar. Betyg sätts inte förrän kompletteringen är genomförd eller skulle ha genomförts (om komplettering inte genomförs sätts betyget U).

Student som pga coronasituationen inte har kunnat genomföra avslutande VFU-kurs enligt utbildningsplan ges möjlighet att efter ansökan genomföra den sista VFU-kursen inom anställning med relevans för studentens examensinriktning.

Student som inte kunnat bedömas i en VFU-kurs pga coronasituationen kan ansöka om dispens för fortsatta studier om kursen är en spärr-kurs.

Tycker du något är otydligt kan du alltid kontakta kursansvarig för den aktuella VFU-kursen eller Christina Halvarsson, VFU-ledare, 0721 - 600134.

Viktiga datum:

Vårens samordnarträff blir den 5 maj 2021. Mer information samt länk till anmälan kommer inom kort. Samordnarträffen kommer att hållas via Zoom.

just nu:

.. är vi i behov av VFU-handledare! Är du intresserad av spännande samtal om lärarprofessionen och vill vara med och utbilda morgondagens lärare - bli en av Högskolan Västs VFU-handledare! Vi söker handledare till alla våra lärarprogram, men är i särskilt stort behov av handledare för våra grundlärarstudenter med inriktning mot fritidshem samt ämneslärarstudenter som läser mot årskurs 7-9 och gymnasiet (svenska/engelska/samhällskunskap och SVA).   

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen