Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Besök och aktiviteter

Det förekommer en hel del besöksverksamhet hos oss - att skolklasser kommer hit för att möta våra lärare eller studievägledare eller att vi besöker skolor för att berätta om vilka vi är och vilka utbildningar vi har.

Det finns även några årligt återkommande aktiviteter som riktar sig till elever på olika stadier som vi gärna ser att fler skolor deltar i.

Besök

Är din skola och klass intresserad av att komma till oss för att prova på en laboration, vara med om en föreläsning eller prata med en studievägledare så är du välkommen att kontakta oss. Detsamma gäller om du hellre tycker att vi skall komma ut till er.

Aktiviteter

Vår egen utbildningsmässa - Utbildning Väst
Utbildning Väst är utbildningsmässa för dig som funderar på att studera på högskola och vill veta mer om olika studievägar. Mässan passar alltså mycket bra att besöka med gymnasieklasser. Här finns, förutom Högskolan Väst, även representanter från många av högskolorna och universiteten runt om i Sverige. Utbildning Väst infaller i början av februari varje år. Läs mer om Utbildning Väst.

Teknikåttan

Teknikåttan är en frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i årskurs åtta som hålls varje vår, i gemensam regi av 12 högskolor och universitet. Syftet med tävlingen är att stärka elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft. Ett annat syfte är att inspirera lärare till nya metoder att lära ut teknik. Ett deltagande i Teknikåttans uttagningstävling kan leda vidare till region- och riksfinal som kan bli ett lyft för din klass och för dig som lärare.
Läs mer om Teknikåttan.

Forum för skola och välfärd

Forum för skola och välfärd är en mötesplats för samverkan och kompetensutveckling och fungerar som en länk mellan högskolans forskningsmiljöer och externa aktörer. Vi organiserar kompetensutveckling i samverkan med uppdragsgivare inom förskola och skola samt verksamhetsfältet för socialt arbete, socialpedagogik och personalvetenskap. Läs mer här >>

Kontakt skola och välfärd


Kontakt besök och aktiviteter


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen