Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontakta VFU-platsen

Kontakta din handledare för ett första besök på VFU-platsen. Detta besök ska ske innan den första VFU-perioden startar. På de flesta arbetsplatser och inom olika yrken finns det uttalade men även icke uttalade koder som kan handla om mobilanvändning, klädkoder mm. Dessa koder kan variera mellan olika skolor, fritidshem och förskolor.

Som student från Högskolan Väst är du på din VFU-plats en representant för högskolan, och inte elev eller lärare. Många koder är självklara, såsom att passa tider och meddela frånvaro, men en del koder kan vara outtalade och därför diskuterar studenten och handledares vad som gäller på aktuell förskola/fritidshem/skola.

ansök om Registerutdrag

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska alla studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning, genomgå en registerkontroll.
Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Beslutet innebär att du som student måste ansöka om ett registerutdrag hos polismyndigheten innan den verksamhetsförlagda utbildningen kan påbörjas.

  • Ansökan om utdrag lämnas i pappersform, underskriven av studenten till polismyndigheten i god tid före VFU-placeringens början.
  • Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats.
  • Normal handläggningstid är ca 2 veckor. Giltighetstid 1 år.
  • Utdraget ska uppvisas för rektor eller motsvarande där den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras.
Senast uppdaterad av Lena Almqvist Nielsen