Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På alla VFU-områden finns en VFU-samordnare som ansvarar för att studenten får en lämplig VFU-placering och handledare ute i verksamheterna. Rektorer och förskolechefer utser och ansvarar för VFU-handledarna.

VFU-handläggaren på Högskolan Väst administrerar studenternas placering i samarbete med den lokala VFU-samordnaren.

Högskolan Västs VFU-utvecklingsledare har det övergripande ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med programansvariga.

VFU-kursansvariga, med visst stöd av programansvariga, ansvarar för kontakten med studenter.

Vem ansvarar för vad? 

Handledarens uppdragsbeskrivning


Senast uppdaterad av Lena Almqvist Nielsen