Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Det här är WACE

World Council and Assembly on Cooperative Education (WACE) är den enda internationella organisationen som är dedikerad till att utveckla, expandera, varumärkesbygga och förespråka kooperativa och arbetsintegrerade utbildningsprogram inom akademin och industrin.

Cooperative & Work-Integrated Education (CWIE) är en term skapad av WACE för att erkänna och omfamna alla former av erfarenhetsbaserat lärande som används av industrin och lärosäten för att förbereda nästa generation av yrkesverksamma. CWIE är en omfattande term som inkluderar: kooperativ utbildning, praktik, "semester-in-industry", internationella kooperativa utbyten, studier utomlands, forskning, kliniska rotationer, "service learning" och samhällsservice.

WACE strävar efter att skapa, implementera och underhålla evenemang, program och tjänster som är inriktade på stöd och expansion av nätverket "Global Industry and Institutional Partners" samt hela CWIE-communityt.

Detta gör ett regionkontor för WACE

Som regionkontor för WACE stöttar och främjar Högskolan Väst globaliseringen av CWIE genom aktiviteter och evenemang i hela den europeiska regionen. Vi är också engagerade i att främja WACE-medlemskap till identifierade institutioner inom denna och andra regioner i världen.

Mer specifikt förväntas ett regionkontor för WACE göra följande: 

  • Stöd det allmänna främjandet av WACE-program och tjänster med europeiska kollegor.
  • Bistå med utveckling av näringslivs- och industripartnerskap och medlemskap inom regionen.
  • Assistera med att vara värd för, eller vara värd för, ett WACE-projekt eller -evenemang inom regionen (t.ex. konferens, institut, specialevenemang).
  • Arbeta i samarbete med alla nationella eller lokala CWIE-föreningar i regionen för att stödja lokal och global CWIE-tillväxt och utveckling.
  • Vara medlem i WACE Global Strategic Council.
  • Marknadsföra överenskomna evenemang, med hjälp av WACE-logotypen och e-postlistor för ömsesidigt överenskomna ändamål.
  • Delta aktivt i National Associations Committee och bidra till pågående WACE-kommunikation och program (t.ex. WACE World Conferences, WACE International Research Symposia, Global Conversation Webinars, etc.).
  • Förbinda sig till en 3-5 års period och en formell ömsesidig granskning innan förnyelse av uppdraget diskuteras.

Våra prioriteringar som regionkontor

Som regionkontor fokuserar Högskolan Väst på att främja arbetsintegrerat lärande i Europa. Vårt mål är att främja engagemanget för "Global WIL Charter" från både institutionella och företagspartners inom Europa.

Vi prioriterar också att öka medvetenheten om AIL bland nuvarande och framtida partners från såväl akademi som industri, offentlig sektor och civilsamhället. Vi vill också bidra till kunskapsutvecklingen kring AIL genom vår forskningsverksamhet.

Kontakta oss!


Gunnar Peterson

Gunnar Peterson Universitetslektor Senior Advisor Strategic Internationalisation
gunnar.peterson@hv.se
Senast uppdaterad