Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

This event is open to allmänheten, studenter, medarbetare and inbjudna gäster

BUV KONFERENS 2021: BarnkonveNtionen

FN:s konvention om barns rättigheter har ratificerats av 194 länder sedan den antogs 1990, och har fått status som lag i knappt hälften av länderna – i Sverige som bekant först 2020. Men vad har Barnkonventionen betytt för barns livsvillkor och rättigheter i praktiken, i Sverige och internationellt? Genom forskning och praxis vill vi årets BUV-konferens spegla läget och utmaningar kopplade till barns rättigheter i olika sammanhang och perspektiv. I år erbjuder vi för första gången ett internationellt spår med presentationer engelska.

Vi välkomnar forskare från olika ämnesområden och verksamma i offentliga och ideella organisationer som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga i Sverige och internationellt. Vi hoppas att du som forskare eller som verksam i exempelvis skola eller förskola, socialtjänsten, vården eller en ideell organisation vill vara med och dela med dig av din forskning eller ditt arbete med barn och unga - eller lyssna och delta i samtal med andra forskare och praktiker. Presentationerna behöver inte ha Barnkonventionen som huvudtema, men ska relateras till en eller flera artiklar (exempelvis barns rätt till ett hem eller utbildning). Du kan välja mellan fyra olika presentationsformat: korta och längre paperpresentationer, symposium och film. 

Mer information och anmälan finns: här.

// 

CYS conference 2021: The Convention on the Rights of the Child

The Child and Youth Research Environment at University West invites you to a digital conference with a Children's Convention theme 2021.

The UN Convention on the Rights of the Child was adopted in 1990. It has been ratified by 194 countries and gained status as a law in just under half of these - in Sweden since 2020. This year, the Child and Youth Research conference will reflect the situation and challenges linked to children's rights from different perspectives and related to different spheres of society.

We invite researchers and active in public and non-profit organizations who meet and work with children and young people, directly or indirectly. At this year's conference, there will also be an international track with presentations in English. We hope that you as a researcher or who is active in, for instance, school or preschool, social services, healthcare or a non-profit organization, would like to participate and share your research or your work with children and young people - or listen to and participate in conversations with other researchers and practitioners. The presentations do not need to have the Convention on the Rights of the Child as their main theme, but must be related to one or more articles (for instance, children's right to a home or education). The conference will offer different presentation formats, such as shorter and longer papers, symposium / round table talks and filmed short presentation.

FOR MORE INFORMATION AND REGISTRATION: LINK.

Kontakt