Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arne Johansson

Informationssäkerhetssamordnare

Dataskyddsombud, DSO / Data Protection Officer (DPO)

Staff member at Vice Chancellor’s Office.


[Information in English below.]

I min befattning Informationssäkerhetssamordnare ingår även GDPR-rollen Dataskyddsombud (DSO) / Data Protection Officer (DPO) för Högskolan Väst.

Om du har frågor till mig som Dataskyddsombud kan du kontakta mig direkt på:
arne.johansson@hv.se eller dataskydd@hv.se.

 

Informationssäkerhet handlar om de systematiska åtgärder inom verksamheterna som krävs för att hindra att verksamhetsinformationen förvanskas eller förstörs, åtgärder för att säkra tillgänglighet när den behövs, samt att förhindra att information läcker ut.

 

Viktiga aspekter av Informationssäkerhet är lagstiftningen kring statliga myndigheters Sekretess [främst Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)] och lagstiftning kring Dataskydd, exempelvis EU-förordningen till skydd för fysiska personers rättigheter vid personuppgiftsbehandling, GDPR [Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, med flera].


Informationssäkerhet är hela högskolans ansvar - samtliga chefer, medarbetare, lärare, forskare, studenter och besökare.

 

 

Dataskyddsombudets, viktigaste uppgift är att övervaka att organisationen följer Dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska även:

  • vara rådgivare i konsekvensbedömningar kring all behandling av personuppgifter
  • vara kontaktperson för och samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner
  • vara kontaktperson för de registrerade och för personalen inom organisationen

 

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas inom Högskolan Väst, är du som anställd vid högskolan, student, forskare eller som utomstående intressent eller gäst välkommen att i första hand kontakta din chef, din kontaktperson eller den ansvariga för en kurs eller ett forskningsprojekt.

 

På denna länk kan du läsa mer om hur Högskolan Väst hanterar dina personuppgifter:

https://www.hv.se/mot-oss/kontakta-och-besoka/om-webbplatsen/dataskyddsforordningen--gdpr/

 

 

 

In English:
The University West is a government agency that must appoint a Data Protection Officer, whose main task is to monitor the organization's compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

 

My position Chief Information Security Officer (CISO) have also been appointed as the University West's Data Protection Officer (DPO), a role instated according to the European Union General Data Protection Regulation, GDPR (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016).

 

This EU-regulation ensures your right to receive information about how your personal data is processed, your right to have inaccurate information rectified, and you may for some cases request to have your personal data erased from our systems.

 

Read more about how University West processes your personal data:
https://www.hv.se/en/meet-university-west/contact-and-visit/om-webbplatsen/general-data-protection-regulation-gdpr/

 

If you have questions to me as the Data Protection Officer, you can contact me by e-mail:
arne.johansson@hv.se or dataskydd@hv.se

 

 

 

 

 

 

Sökord:
[Dataskyddsombud], [DSO], [Data Protection Officer], [DPO], [Personuppgiftsincident], [General Data Protection Regulation], [GDPR], [Personuppgiftsansvar], [Personuppgiftsansvarig], [PUA], [Personuppgiftsbiträde], [Personuppgiftsbiträdesavtal], [PUBA], [Personuppgiftslagen], [PuL], [Samtycke]