Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Lindhé

Samverkansstrateg

Staff member at Grants and Innovation Office.


Tjänstgör f.n. 50 %

  • Har lett VINNOVA-finansierade K3-projektet "Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet" som pågick 2017-2020. 
  • Ingår i styrelsen för nationella nätverket UniLink.
  • Delaktig i högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktörer
  • Delaktig i övergripande utvecklingsdiskussion rörande samverkan vid Högskolan Väst. 


  • Övrig bakgrundsinfo:
  • Under ett flertal år ansvarat för övergripande omvärldsbevakning och opinionsbildning samt medverkat i det strategiska arbetet för högskolans utveckling
  • Samordnade tidigare högskolans samverkansarbete och var ordförande för högskolans Samverkansråd (numera AIL-råd).
  • Tidigare Vice ordförande i styrelsen för Drivhuset vid Högskolan Väst.
 .
 • Arbetade under ett flertal år på övergripande strategisk nivå med frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande. Styrelseledamot i nationella nätverket INCLUDE 2014-2018.
 • Presschef och samordnare i rektors stab aug 2008-dec 2013
 • * T.f. Rektor Stiftelsen Stenebyskolan/Bitr. högskolerektor Steneby Göteborgs universitet 2007/2008

  * Informationschef Högskolan Väst 2000-2007

  * Internationell samordnare Högskolan Väst 1997-2000

  * Informatör och redaktör, Högskolan i Karlstad (nuv. Karlstads univ.) 1987-1996