Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Thomas Winman

Universitetslektor

Prefekt

Staff member at School of Business, Economics and IT.

Conducts research in social sciences, educational sciences, pedagogy.


Publications


Artifacts at Work : Internship, Learning and Technology

Published

Artifacts at Work : Internship, Learning and Technology

This study focuses on nursing students' internships and how the students are handling the tension created by expectations and dilemmas when using...

Artifacts at work : Internship, learning and technology

Published

Artifacts at work : Internship, learning and technology

Att standardisera kunskap om Sverige i integrationsarbete. : Dialektiska motsättningar i organisationer och dess potential i standardiseringsprocessen

Published

Att standardisera kunskap om Sverige i integrationsarbete. : Dialektiska motsättningar i organisationer och dess potential i standardiseringsprocessen

Being a Rector : A Study of Knowledge Needs and Knowledge Development in Secondary Schools

Published

Being a Rector : A Study of Knowledge Needs and Knowledge Development in Secondary Schools

Designing a Web-Based Education Platform for Swedish Civic Orientation

Published

Designing a Web-Based Education Platform for Swedish Civic Orientation

Newcomers in Sweden face a problem of learning the Swedish society with respect to laws, culture, democratic values, education system, labor market...

Digitaliseringen i skolan : möjligheter och utmaningar

Published

Digitaliseringen i skolan : möjligheter och utmaningar

Dimensions and perspectives of quality in integration work

Published

Dimensions and perspectives of quality in integration work

Social work organizations are faced with rapid changes that increase demands on quality and quality assessment. Before deciding how to assess...

Electronic patient records in action : Transforming information into professionally relevant knowledge

Published

Electronic patient records in action : Transforming information into professionally relevant knowledge

The implementation of generic models for organizing information in complex institutions like those in healthcare creates a gap between standardizat...

Electronic patient records in interprofessional decision making : Standardized categories and local use

Published

Electronic patient records in interprofessional decision making : Standardized categories and local use

Electronic patient records (EPRs) are a constitutive element of medical practice and are expected to improve interprofessional communication and...

En inspirationskälla för dagens svenska romaforskning

Published

En inspirationskälla för dagens svenska romaforskning

E-quality in infrastructures for learning in higher education

Published

E-quality in infrastructures for learning in higher education

Higher Education has through the last decades been increasingly dependent on digital infrastructures (e.g. Svensson, 2002a; Guribye, 2005). The fir...

Framtidens digitala klassrum

Published

Framtidens digitala klassrum

Framtidens klassrum. : En experimentell ansats för verksamhetsutveckling och digital innovation i morgondagens skola

Published

Framtidens klassrum. : En experimentell ansats för verksamhetsutveckling och digital innovation i morgondagens skola

Framtidens lärmiljö

Published

Framtidens lärmiljö

Dagens samhälle kännetecknas av social differentiering och globalisering och digitalisering, vilket på olika sätt utmanar traditionella sätt att...

Från journaler till digitala informationssystem

Published

Från journaler till digitala informationssystem

Från patientjournal till digitala informationssystem

Published

Från patientjournal till digitala informationssystem

Från personlig anteckning till elektronisk patientjournal

Published

Från personlig anteckning till elektronisk patientjournal

Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa : Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun

Published

Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa : Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun

Inkludering och delaktighet : Samhällsorientering för en utvidgad målgrupp

Published

Inkludering och delaktighet : Samhällsorientering för en utvidgad målgrupp

Inkludering och lärande : Erfarenheter ochbetraktelser utifrån uppbyggnaden och utvecklingen av ett socialpedagogiskt arbetssätt på Agnesbergs folkhögskola i Göteborg

Published

Inkludering och lärande : Erfarenheter ochbetraktelser utifrån uppbyggnaden och utvecklingen av ett socialpedagogiskt arbetssätt på Agnesbergs folkhögskola i Göteborg

Integration, entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling

Published

Integration, entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling

Knowing in practice : the use of dialogue as a pedagogical method in integration work

Published

Knowing in practice : the use of dialogue as a pedagogical method in integration work

This study analyses dialogue as an aspect of professional knowledge when integration workers are orienting newly arrived immigrants about Swedish...

Knowing Practice

Published

Knowing Practice

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Published

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Learning integration-work through transnational digitalized courses

Published

Learning integration-work through transnational digitalized courses

In both political discussions and integration assessments questions are often raised about social services role in inclusion for people of foreign...

Learning to Fly : social pedagogy in a contemporary society

Published

Learning to Fly : social pedagogy in a contemporary society

Ledarskap i offentlig förvaltning. : Gymnasierektorers förutsättningar att vara utvecklings -och kvalitetsdrivande i ett internationellt new public managements-perspektiv

Published

Ledarskap i offentlig förvaltning. : Gymnasierektorers förutsättningar att vara utvecklings -och kvalitetsdrivande i ett internationellt new public managements-perspektiv

Local knowing and the use of electronic patientrecords : categories and continuity of health care

Published

Local knowing and the use of electronic patientrecords : categories and continuity of health care

The electronic patient record (EPR) is a constitutive element of medical practice and can be conceived of as a multi-purpose tool that is intended ...

Lärande i teori och praktik

Published

Lärande i teori och praktik

Utbildningar med inslag av verksamhetsförlagda utbildningsmoment har funnits under lång tid och de förväntas ge kunskaper och färdigheter och brygg...

Lärande inom och mellan verksamhetsfält

Published

Lärande inom och mellan verksamhetsfält

Lärande och alternativa arbetsformer i civilsamhälle och arbetsliv

Published

Lärande och alternativa arbetsformer i civilsamhälle och arbetsliv

Meta-requirements for Immersive Collaborative Spaces in Industrial Workplace Learning : Towards a Design Theory

Published

Meta-requirements for Immersive Collaborative Spaces in Industrial Workplace Learning : Towards a Design Theory

As the digital transformation of society accelerates, sophisticated Information Technologies (IT) emerge and are introduced into organizations and...

Orchestrating of Learning in Higher Education Through Internships

Published

Orchestrating of Learning in Higher Education Through Internships

Education programs with internship components have been around for hundreds of years and are expected to provide knowledge and skills that students...

Rektorer, lärande och digitalisering

Published

Rektorer, lärande och digitalisering

För att utveckla kunskap om relationen mellan rektorers vardagliga arbete och lärande utvecklades en studie med syftet att studera och utveckla...

Rektorers lärande : förutsättningar, hinder ochmöjligheter för lärande i dendagliga verksamheten

Published

Rektorers lärande : förutsättningar, hinder ochmöjligheter för lärande i dendagliga verksamheten

Skola, social integration och pedagogik

Published

Skola, social integration och pedagogik

Social inclusion and institutional integration

Published

Social inclusion and institutional integration

Social pedagogy and experiences from research projects following social and pedagogical intervention in various groups of ‘at-risk’ youth

Published

Social pedagogy and experiences from research projects following social and pedagogical intervention in various groups of ‘at-risk’ youth

Social pedagogy in Swedish folk high schools

Published

Social pedagogy in Swedish folk high schools

Social Pedagogy in Swedish Primary Schools : a Resource, a Subjectand a Perspective for working with Issues of Socialization and Marginalization?

Published

Social Pedagogy in Swedish Primary Schools : a Resource, a Subjectand a Perspective for working with Issues of Socialization and Marginalization?

The arguing processes of developing standards : to win hearts and minds of the users

Published

The arguing processes of developing standards : to win hearts and minds of the users

The cultural brokering power of social pedagogy in education for Roma students

Published

The cultural brokering power of social pedagogy in education for Roma students

Throughout history, people have concerned themselves with how people can live and work together in an inclusive society that encourages cooperative...

The development of mobilizing pedagogical strategies

Published

The development of mobilizing pedagogical strategies

In contemporary society, questions are often raised about the relation between education and integration of immigrants and people with a foreign...

The Role of Social Pedagogy in a Digitalized Society

Published

The Role of Social Pedagogy in a Digitalized Society

This article highlights and problematizes the social pedagogical knowledge domain as a resource in inclusion work that aims to increase opportuniti...

The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers) : A study of supervisors’ and examiners’ perspectives

Published

The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers) : A study of supervisors’ and examiners’ perspectives

Theory, practice and synthesized knowledge : Students' learning  and reflections during internship-periods

Published

Theory, practice and synthesized knowledge : Students' learning  and reflections during internship-periods

Courses with elements of internship are expected to bridge between different forms of knowledge domains and thereby contribute to synthesizing...

Transforming information into practical actions : A study of professional knowledge in the use of electronic patient records

Published

Transforming information into practical actions : A study of professional knowledge in the use of electronic patient records

Today, technologies are being introduced into historically established settings, which change the conditions for work as well as for work-integrate...

Work Integrated Learning : a Marriage Between Academia and Working Life

Published

Work Integrated Learning : a Marriage Between Academia and Working Life

There is a demand for increased cooperation between higher education institutes and surrounding society, and different frameworks for such...

Work Integrated Learning through an R&D Project : A Case Study of Participant´s learning processes in an Integration Project between Uddevalla municipality and University West, Sweden

Published

Work Integrated Learning through an R&D Project : A Case Study of Participant´s learning processes in an Integration Project between Uddevalla municipality and University West, Sweden

Work Integrated learning through an R&D project : a Case Study of Student´s participation in a Health Promoting Integration Project at University West

Published

Work Integrated learning through an R&D project : a Case Study of Student´s participation in a Health Promoting Integration Project at University West

Research projects