Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Med CMAS designar du istället ett Plug & Produce-system som gör det enkelt att snabbt anpassa sig till förändringar i produktionen. Detta tillvägagångssätt möjliggör mobilitet och återanvändbarhet mellan stationer, vilket säkerställer att ditt produktionssystem kan anpassas efter aktuella produktkrav.

Exempelscenarier:

  • Återanvända industrirobot: En industrirobot ska flyttas och återanvändas i en ny robotcell. Detta skulle normalt kräva omfattande tid för programmering och förberedelse. Med CMAS och Plug & Produce kan detta göras på några minuter. Detta beror på att hårdvara och logik är standardiserade och inte innehåller någon information om det lokala systemet.
  • Uppdatera robotverktyg: Om ett robotverktyg uppdateras med nya värden såsom kalibrering, lagras dessa värden i verktygets agent så att de följer verktyget runt fabriken. Detta gör det enklare att flytta verktyg till nya stationer. De behöver bara förberedas en gång och kan sedan användas i vilken robotcell som helst som kör CMAS utan omprogrammering.
  • Distribuering av produkt: En produkt kan distribueras i vilket CMAS-system som helst så länge varje nödvändig resurs finns tillgänglig i det systemet. Produkten söker efter kompatibla resurser för att nå alla sina tillverkningsmål.

Samarbetsmöjligheter:

Vi är öppna för samarbete med företag, universitet och högskolor. Om du är intresserad av att utforska samarbeten i form av ett forskningsprojekt, tveka inte att kontakta oss.

Ladda ner CMAS:

Ladda ner CMAS och testa det med ett simulerat tillverkingssystem som är baserat på Plug & Produce.

Kontaktpersoner


Mattias Bennulf

Mattias Bennulf Universitetslektor, biträdande PhD
mattias.bennulf@hv.se

Fredrik Danielsson

Fredrik Danielsson Professor Professor i automation
fredrik.danielsson@hv.se

Anders Nilsson

Anders Nilsson Forskningsingenjör MSC Robotik
anders.nilsson@hv.se
Senast uppdaterad