Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 16 apr
  • Tid:
  • 14:00 - 16:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J106

Denna händelse är öppen för studenter, medarbetare och inbjudna gäster

Inställt

Seminariet planeras till hösten 2020.

Niclas Månsson presenterar en ny antologi red. tillsammans med Mehrdad Davishpour ”Nyanlända upplevelser & professionellas erfarenheter – integration, inkludering och jämställdhet” (Liber 2019)

Bok NM.jpg

Under seminariet ges en bakgrund till antologins uppkomst och en beskrivning av dess innehåll med tyngdpunkt på ensamkommande ungdomars egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering och skolerfarenheter. Introduktionen är tänkt att ligga till grund för en gemensam diskussion där forskare, lärare och personal som arbetar i myndigheter och organisationer som arbetar med denna typ av frågor möts kring ensamkommande ungdomar i relation till frågor om hälsa, arbete, skolgång, social utsatthet och jämställdhetsutveckling.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Niclas Månsson

Anmälan: senast den 5 april till John Stridsörn: john.stridsorn@hv.se

Mer information