Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nu välkomnas alla doktorander till ett digitalt seminarium om arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar

Seminariet syftar till att stärka kunskapen kring hur vi alla kan bidra i det förebyggande lika villkors-arbetet på Högskolan Väst – det vill säga det vi kan göra för att skapa en god och hållbar arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Passet innehåller allt från genomgång av regelverk och begrepp som varje medarbetare behöver känna till, gruppdiskussioner utifrån case (skärddarsydda för doktorandgruppen) samt rekommendationer på aktiviteter för att möjliggöra förändring och bidra i det förebyggande arbetet. Vi gör också länkningen till högskolans arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Seminariet hålls av Beatrice Löfström, HR-strateg och Carina Kullgren, universitetslektor.

Varmt välkomna!
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) och studierektor

https://hv-se.zoom.us/j/64020982564?from=addon

Kontakt: magdalena.zawada@hv.se