Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter, medarbetare och inbjudna gäster

Att bli docent markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen och ses som ett led i en akademisk karriär. Docentföreläsningen är den sista delen i ett ansökningsförfarande för att utnämnas till docent. Syftet med föreläsningen är att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla förståelse och inblick i den blivande docentens aktuella forskningsområde för en bred publik.

Karin K Flensner, universitetslektor i utbildningsvetenskap, håller sin docentföreläsning med titeln ”Ett unikt ”jag” och ett mångfacetterat ”vi” – undervisning, inkludering och integration i ett samhälle präglat av mångfald”. Hennes forskning berör teman såsom religion, sekularisering och diskurser om mångfald i ickekonfessionell utbildning men även integration, inkludering och förhållningssätt till pluralism i skolmiljöer och civilsamhälle. Föreläsningen kommer bland annat att presentera klassrumsforskning om hur konflikterna i Mellanöstern tas upp i undervisning i olika skolämnen i olika klassrumskontexter samt olika didaktiska strategier vid undervisning om  så kallade ”kontroversiella frågor”,  ämnesområden där det i samhället existerar skilda uppfattningar och frågor som tenderar att väcka starka känslor.

Beredningsgruppen består av Anställningsnämndens ledamöter.

Välkommen!