Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nytt datum - 17 september.

Syftet med konferensen Digitalisering i praktiken är att förbättra samverkan och utveckla verksamheter tillsammans med akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter.

I samverkan mellan Högskolan Väst, Hälsoakademin Väst och GITS (Gemensam Information och TjänsteSamordning, 49 kommuner i Västra Götaland) och Västra Götalandsregionen arrangeras den årliga konferensen i år med fokus på digitalisering och lärande för hållbar hälsa, vård och omsorg i samhället.

För vem?

Målgruppen är kliniskt verksamma, studenter och övriga med intresse för dagens innehåll, som arbetar inom vård och omsorg i Västra Götaland och Högskolan Väst. Konferensen vänder sig även till politiker och chefer inom ovan verksamheter.

Innehåll

Konferensen kommer att byggas upp i block där dagens fokusområden presenteras både utifrån forskning, klinisk erfarenhet och studentarbeten. 

För detaljerad information om program och anmälan besök konferensidan >> 

Frågor om denna konferens, tveka inte att höra av dig till 
Ann Svensson eller Katarina Patriksson 

Program

Registrering och fika
Välkomna och introduktion av moderator

Sven Persson Kylen, FoU-chef FoUUI primär och nära vård
 
Block 1 – Brukarperspektiv
Brukarperspektiv - Sara Svensson, kanslichef Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg

Patienters upplevelser av digital vård i primärvården - Studenter vid Institutionen Hälsovetenskap Högskolan Väst


Block 2 – Ledning och digitalisering

Folkhälsa i digitalt samhälle - Martin Gellerstedt, professor i folkhälsovetenskap Högskolan i Skövde

Förberedelser inför implementeringen av Millennium - Per-Harald Elofsson, projektledare Borås stad

Implementering av SAMVY i kommuner för vårdsamverkan - Ann-Charlotte Nyrén, klinisk ledning VästKom

Digital transformation i hälso- och sjukvård - Mimmi Purmonen  Regionutvecklare Program Millenium


Block 3 – Barn- och förlossningsvård

Elevhälsodatabas Väst – Nulägesbild - Charlotta Sundin Andersson, Regionutvecklare Elevhälsa Väst Angelica Zetterström, IT-projektledare och funktionskoordinator Elevhälsodata Väst

Digital vård på förlossning - Viola Nyman, forskningsledare, barnmorska NU-sjukvården


Block 4 – Förändrade arbetssätt

Förändringsledning och lärande vid transformation i digitalisering - Camilla Gjellebaek, doktorand Högskolan Väst

Digitala vårdmöten - Thomas Sjöström, doktorand vid Högskolan Väst

Samverkansprocessen i form av tjänstedesign - Studenter vid Linköpings universitet

Samordning i samhället vid pandemin och kriser - Ritva Rosenbäck, doktorand vid Högskolan Väst

Egenmotorering i VGR - Victoria Mohlén, projektledare Västra Götalandsregionen

Digitala vårdmöten ur ett chefsperspektiv- Studenter vid Institutionen Ekonomi och IT Högskolan Väst

Forskning kring egenmontering - Helena Vallo Hult och Livia Norström Högskolan Väst

Förändringsledning vid införande av välfärdsteknik - Eva Sahlén, samordnare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik Vård och Omsorg

Summering och avslutning