Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Prova gärna att be Microsofts digitala assistent Copilot om tips för hur du kan använda GenAI-verktyg i din undervisning. Både personal och studenter på Högskolan Väst har tillgång till Copilot. Följande text är genererad av Copilot, med hjälp av prompten: ”Kan du ge mig en lista med exempel på hur generativa AI-verktyg kan användas i undervisning för att stötta studenter?” och sedan bearbetad.

Generativ AI-teknik har öppnat nya möjligheter inom den akademiska världen. Dessa verktyg kan stödja studenter och lärare på flera sätt. Här är några exempel på hur generativa AI-verktyg kan användas i undervisning:

  1. Skapa instuderingsfrågor kopplat till litteraturen: Generativ AI kan hjälpa dig att generera instuderingsfrågor baserade på kurslitteratur. Detta underlättar för studenter att öva och förstå ämnet bättre.
  2. Quiz-frågor: Använd AI för att utforma frågesporter och kunskapstester. Interaktiva frågesporter kan göra inlärningsprocessen roligare och mer engagerande.
  3. Case-metodik: Generativ AI kan simulera olika fallstudier eller scenarier. Studenter kan analysera och lösa problem baserat på dessa simuleringar.
  4. Agera som motpart i ett samtal: Generativ AI kan spela rollen som en annan person eller karaktär i ett skriftligt eller muntligt samtal. Detta kan hjälpa studenter att öva på kommunikation och argumentation.
  5. Generera kreativt innehåll: Utöver textgenerering kan generativ AI skapa bilder, musik, film, dataspel och datorprogram. Detta ger möjligheter att integrera AI i olika kurser och stödja olika inlärningsstilar.

Det är dock viktigt att vara medveten om några aspekter när man använder generativ AI i undervisning:

  • Faktariktighet: Generativ AI kan generera sammanhängande text som upplevs autentisk och mänsklig, men den kan också innehålla faktafel. Lärare bör alltid granska och verifiera informationen.
  • Bias: Generativ AI är inte neutral. Den baseras på algoritmer och tränas på data som kan innehålla värderingar och partiskhet. Det är viktigt att vara medveten om detta och kritiskt granska det genererade innehållet.

Sammanfattningsvis kan generativ AI vara ett kraftfullt verktyg för att stötta studenter och skapa interaktiva och engagerande lärandemiljöer.

Här hittar du Prompt Library — AI for Education med prompter att testa och inpireras av i undervisningen.

Senast uppdaterad