Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skriftliga hemtentor och GenAI

- Vad kan jag som lärare göra?   

GenAI är ett utmärkt verktyg som bollplank för studenter när de arbetar med sitt lärande. Detta kräver dock både att studenterna har kunskap om hur verktyget fungerar, och att examinationer är utformade så att det verkligen är studenternas kunskaper som bedöms. Då GenAI är en språkmodell är problemen störst vid hemtentamen som endast innebär textproduktion. I det längre perspektivet kommer GenAI troligen ha mycket stor påverkan på vår syn på kunskap och lärande och hur vi utformar utbildning. Det vi har sammanställt här är några konkreta tips på hur du som lärare och examinator kan tänka i det korta perspektivet för att modifiera skriftliga hemtentamina.

Punkterna nedan medför naturligtvis inte någon absolut försäkring om att det verkligen är studentens kunskaper som bedöms, men det kan göra det svårare för studenter att använda otillåten hjälp av GenAI eller andra online-resurser.

Att förbereda studenterna

  • Källkritik är viktigare än någonsin - visa hur man använder Copilot (då det är ett system som vi kan tillhandahålla till alla våra studenter) och förklara att den genererar text genom statistisk sannolikhet och  inte genom att verkligen ”kolla upp” källor. Det är alltså mycket viktigt att studenterna inser vikten av källkritik.
  • “Skit in skit ut” - Studenten behöver ställa kloka och precisa uppmaningar till ChatGPT för att få bra svar så promptkunskap blir en viktig egenskap för att verktygen skall fungera som det är avsett.

Möjliga modifieringar av skriftlig hemtentamen

Fokus på processen 

  • Knyt uppgiften till obligatoriska moment som seminarier, workshops, laborationer eller praktik i verksamhet.
  • Låt studenten föra loggbok över hur texten har växt fram, hur studenten har sökt källor, valt och valt bort källor och innehåll. Här kan biblioteket erbjuda stöd med olika mallar som du kan be studenten använda för att redovisa processen.

Precisa frågor

  • Ställ frågor som inte lätt kan besvaras med en enkel uppmaning till verktyget. Prova dina egna uppgifteri!
  • Ställ frågor som är specifika för kursmaterialet och det som görs i kursen. 
  • Ange att studenten ska ge referenser med sidhänvisning i texten. Använd en mix av flervalsfrågor, korta svar och frågor som ska besvaras med en längre text.

Kamratbedömning

  • Lägg till ett moment där studenter bedömer varandras texter utifrån bedömningskriterierna och ger förslag på utveckling. (Copilot kan även producera bedömningar om du matar in bedömningskriterier och aktuell text som ska bedömas, men dessa blir, än så länge, ofta inte särskilt bra och du måste också vara uppmärksam på att inte ha med personuppgifter).
Senast uppdaterad