Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Akademisk integritet och hederlighet

Akademisk hederlighet är fundamentet för all utbildning och forskning vid högskolor och universitet. Det handlar om att upprätthålla en hög etiskt nivå i allt akademiskt arbete, vilket inkluderar ärlighet, rättvisa, och ansvar. Som lärare spelar du en avgörande roll i att främja dessa värden bland studenter genom att vara förebild och genom att tydligt kommunicera dina förväntningar på studentens arbete.

Ett centralt område inom akademisk integritet är att undvika plagiering. Detta innebär en korrekt hantering av källor och att respektera upphovsrätt, för att därigenom upprätthålla en hög trovärdighet. Det är viktigt att lära studenter skillnaden mellan samarbete och plagiering samt vikten av att följa etablerade riktlinjer för källhänvisning. Med tanke på de möjligheter GenAI skapar blir de här frågorna än viktigare att belysa och diskutera med studenterna. 

En annan sida av akademsikt hederlighet är att också kunna stå för det man presenterar eller lämnar ifrån sig oavsett i vilken grad du eller dina studenter förlitar sig på de svar som GenAI ger. Här handlar det om att dels ha förmågan och kunskapen att kunna verifiera det genererade materialets kvalité och även ta ansvar och stå för det du lämnar iifrån dig. Här handlar det inte bara om fakta utan också att det rent moraliskt och etsikt är något du kan tänka dig att stå bakom. 

En utmärkt hjälp att tänka i dessa banor, och gärna diskutera tillsammans med studenter, har Aleksandr Tiulkanov tagit fram i nedanstående flödesschema.

Aleksandr Tiulkanov (2023), Is it safe to use ChatGPT for your task?

Källkritik och källtillit

GenAI påverkar källkritiken på internet, inte minst när det gäller nyheter och sociala medier. Genom att allt mer av det du möter  på nätet bygger på olika former av personalisering med stöd av AI-algoritmer som skapar unika informationsflöden på indvidnivå, ökar risken att befintliga åsikter förstärks och det blir allt svårare att urskilja falsk information. Med andra ord blir det än mer viktigt att vi som användare förblir kritiska och frågande till det innehåll vi konsumerar på nätet. 

Vill du läsa mer om vikten av källkritik och källtillit kopplat till GenAI kan du med fördel ta del av Internetstiftelsens sida som du hittar under läs mer. 

GDPR och informationssäkerhet vid användning av generativ AI

 Följande information har gruppen för informationssäkerhet vid Högskolan Väst tagit fram:

Det är av yttersta vikt att förstå att när du använder offentligt tillgängliga AI-verktyg och interagerar med dem genom att tillhandahålla instruktioner (s.k. prompts) eller ställa frågor, överförs din information till en tredje part. De flesta öppna GenAI-verktyg som är tillgängliga utan kostnad är molnbaserade och kommer oftast med användarvillkor som möjliggör användningen av den inskickade eller uppladdade informationen för att förbättra verktyget. Det är därför inte tillåtet att inkludera personuppgifter eller konfidentiell information vid användning eftersom verktyget skulle kunna återanvända eller återge den informationen i ett helt annat sammanhang, vilket kan leda till oavsiktlig spridning av sådana uppgifter till allmänheten.

Att mata in personuppgifter eller konfidentiell information i ett öppet AI-verktyg är jämförbart med att publicera informationen helt öppet på internet. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person, ex. bilder, ljudinspelningar och IP-adresser. Det är oftast inte tillräckligt att bara ta bort namn och personnummer, utan det krävs en fullständig avidentifiering av uppgifterna i enlighet med kraven i GDPR. Mer information om personuppgifter kan du läsa på sidan om GDPR (kräver inloggning).

Sammanfattningsvis gäller följande vid användning av GenAI:

  • Använd i första hand de tjänster som erbjuds via högskolan, och då enligt de riktlinjer och instruktioner som tagits fram, för att säkerställa en säker informationshantering av högskolans information.
  • Vill du använda GenAI som inte ingår i högskolans utbud får du inte ladda upp eller mata in information som innehåller personuppgifter, är sekretessreglerad, upphovsrättsskyddad eller på annat sätt är proprietär eller konfidentiell.
  • Information som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen får aldrig läggas in i en AI-tjänst. Detta innefattar även uppgifter som vi har fått till oss genom samarbeten och som omfattas av ett sekretessåtagande i avtal.
  • Använd gärna GenAI som ett stöd i undervisningen, men tänk på att vi aldrig kan ställa krav på att studenten skapar gratiskonton i tjänster som högskolan inte har avtal med, utan det måste finnas ett alternativ för studenten att examineras om studenten inte vill skapa konto i föreslagen AI-tjänst, som t ex ChatGPT. 

Microsoft Copilot, ett säkrare alternativ

Högskolan har avtal med Microsoft och kan därför erbjuda Copilot till alla medarbetare och studenter som är  anpassad för företag och organisationer och där användardata är skyddad och inte kan läcka ut utanför organisationen. I ditt arbete bör du därför säkerställa att du är inloggad på ditt konto och när du använderverktyget. Du får dock inte använda tjänsten för information som innehåller personuppgifter eller sekretessreglerad information.

Vill du komma igång med att använda Microsoft Copilot kan du ta dig vidare till vår sida för verktyget.

Senast uppdaterad