Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tre steg för att komma igång med GenAI

1. Testa dig fram och läs på - var nyfiken!

Som ett första steg behöver du själv förstå hur generativa AI-verktyg (GenAI) fungerar och hur de kan användas i undervisning och examination. Det finns en mängd olika GenAI-verktyg som kan användas inom högre utbildning, för att till exempel generera eller granska text och kod, eller generera bilder.

Ett lämpligt verktyg att börja med är Copilot som all personal och samtliga studenter på Högskolan Väst har tillgång till: introduktionssidan till hur du använder dig utav Copilot. Kan du kanske arbeta mer effektivt med hjälp av GenAI? 
 
Försök också hålla dig uppdaterad om vad som skrivs om GenAI: hur används GenAI inom din disciplin, nationellt och internationellt? Hur används GenAI på de arbetsplatser där studenterna kan söka arbete efter genomförd utbildning? Finns det någon gemensam policy för din institution eller på ditt program? Hur gör dina kollegor på Högskolan Väst?  
 
Vill du få en introduktion tillsammans med kollegor på HV kan du boka en workshop hos oss på Akademus.

2. Fundera på om GenAI kan främja lärande och kommunicera tydligt

Tänk igenom hur du och dina studenter kan använda GenAI. Titta på kursplaner; kanske behöver de uppdateras? Kan GenAI hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen? Kom också ihåg att vara tydlig under rubriken Användning av Generativ AI i kurs-pm så att studenter vet: 

  1. Om de får använda GenAI 
  2. När de får använda GenAI 
  3. Hur de får använda GenAI

3. Använd och utvärdera

Det finns många olika sätt för studenter att använda GenAI som stöd i sitt lärande. De kan till exempel använda GenAI som

  • en extralärare som aldrig tröttnar på att definiera och förklara begrepp, ge ännu ett exempel och som kan förhöra dem på innehållet
  • en korrekturläsare som hittar stavfel och grammatiska fel
  • en skrivhandledare som kan förklara hur texten kan bli mer akademisk i tonen
  • en idéspruta för att få i gång kreativiteten
  • för att översätta och sammanfatta texter.

Använd gärna GenAI-verktyg tillsammans med studenterna. Visa hur du gör och tänk högt för att ge dem en modell för hur de kan göra. Kanske kan du också ta hjälp av studenter som kommit i gång med GenAI? Hur använder de verktygen? Vilka styrkor och svagheter ser de?  

Utvärdera sedan hur GenAI har påverkat din undervisning och studenternas inlärning och överväg om studenternas lärande gynnas av att de har tillgång till GenAI även i examinationer.  

Senast uppdaterad