Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om konstruktiv länkning, dvs. hur lärandemål, undervisning och examinationsformer hänger ihop. Genom kursen får du praktisk erfarenhet av att bedöma och även bli bedömd. Du kommer att planera och utvärdera formativ och summativ bedömning samt återkoppling ur ett pedagogiskt perspektiv. Kursen betonar aspekter av inkludering och tillgänglighet vilket är centralt i val av examinationsform och bedömning. 

Schematillfällen

Då kursen har obligatoriska moment är det viktigt att du tillser att du har möjlighet att delta på samtliga av kursens schemalagda moment innan du skickar in din ansökan.

Datum HT24:

  • 25 oktober, kl 13.15-16.00
  • 8 november, kl 13.15-16.00
  • 15 november, kl 13.00-16.00
  • 6 december, kl 13.15-16.00
  • 13 december, kl 13.15-16.00

Faktaruta

Kursperiod

Vecka 43 - 50

Sista ansökningsdag

22 september 2024

Omfattning

80 timmar

Undervisningstakt

25%

Kursplan

Senast uppdaterad