Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det är allas ansvar att stanna hemma vid symptom, även lindriga sådana. Har du varit sjuk - återgå tidigast i arbete efter två symptomfria dagar. Läs Folkhälsomyndighetens "Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19" som publicerades 19 maj.

29 maj: Information kring terminsstarten HT-2020 

Den 29 maj uppdaterade regeringen och Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till universitet och högskolor vilket innebär att en återgång till mer ordinarie verksamhet nu är möjlig.

För Högskolan Väst innebär det att undervisningen under hösten kommer att bedrivas i ett blandformat, med delar på campus och delar på distans. Högskolan förbereder ett antal åtgärder för att underlätta anpassningen för både lärare och studenter. Läs mer om detta i nyhetsbrev till alla medarbetare (i Medarbetarportalen).

För att minska risken för smittspridning kommer antalet platser i undervisningslokalerna att begränsas och tider för schemaläggning utökas. För planeringen av höstens undervisningsverksamhet på campus gäller följande prioriteringar:  

  • Introduktion och viss undervisning av nya programstudenter (studenter som startade/startar sin utbildning vårterminen eller höstterminen 2020)
  • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag för samtliga studenter som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.
  • Examinationer som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

Om introduktionsupplägg för nya studenter

Introduktionsdagarna kommer att få ett anpassat upplägg där vi begränsar de fysiska aktiviteterna och lägger större energi på att säkerställa att all information som en ny student behöver kommer att finnas tillgänglig på webben. Arbetet pågår för fullt, men kommer inte att kunna spikas förrän tätt inpå terminsstarten. Mer information kommer i augusti.

  • Första dagarna i vecka 36 fokuserar på program- och introduktionsträffar för våra nya studenter som börjar år 1.
  • Studentkåren kommer att ha faddrar som visar våra nya studenter till rätt sal.
  • Montrar med personal från våra stödfunktioner kommer att finnas i "Stråket".

Mer detaljerad information kommer att skickas till programansvariga.

Kontakt

Kontakta Servicecenter@hv.se som kanaliserar frågor vidare vid behov.
Vi kommer jobba mycket med video/telefonsupport.

Undervisa på distans

Här hittar du all information kring övergången till distansläge (till Medarbetarportalen)
Sidan uppdateras kontinuerligt.

Rekommendationer för medarbetare i riskgrupp

Är man som medarbetare i riskgrupp och behöver arbeta hemifrån, tas en dialog med närmaste chef - detta med utgångspunkt i det inriktningsbeslut om anpassad återgång till campusverksamhet som rektor fattade den 8 juni. Det pågår också ett intensivt arbete med att anpassa gemensamma utrymmen på campus utifrån gällande rekommendationer.

Vanliga frågor och svar

Mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen