Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterad 3 juni.

Anpassad återgång

Den 28 maj informerade regeringen om att rekommendationen om distansundervisning för högre utbildning tas bort från och med den 1 juni. För Högskolan Västs del innebär detta att vi fortsätter på inslagen linje med anpassad återgång till ordinarie verksamhet under hösten. Den successiva återgången sker under läsperiod 1, för att vi under läsperiod 2 ska vara tillbaka i ett normalläge på campus.

Läs mer på regeringens webbplats om planen för att avveckla restriktioner

Reviderat rektorsbeslut gällande examinationer

I och med att regeringen rekommenderar högskolor och universitet att börja återgå till ordinarie verksamhet, har rektor fattat beslutet att examinationer från och med augusti kan genomföras på campus utan särskilt beslut från prefekt.

Läs mer här om reviderat rektorsbeslut (till Medarbetarportalen).

I Medarbetarportalen finns mer information om examinationer. 

Du hittar övergripande information till alla våra målgrupper på vår huvudsida om Corona, www.hv.se/corona. Vi kommer att hålla dig löpande informerad om situationen och de eventuella förändringar som högskolan fattar beslut om. Håll dig uppdaterad via webbsidan här och nyhetsbrev som skickas ut till alla medarbetare.

Arbeta hemifrån/på campus 

Eftersom restriktionerna nu lättat kommer högskolan att börja återgå till normalläge under höstens läsperiod 1 inklusive terminsstart, vilket innebär att fler medarbetare kommer att behöva vara på plats för att bedriva nödvändig verksamhet.

Dock är det viktigt att notera att regeringens uppdrag till myndigheterna, att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler, forsatt gäller till 15 september.

Kontakt

Kontakta Servicecenter@hv.se som kanaliserar frågor vidare vid behov.
Vi kommer jobba mycket med video/telefonsupport.

Undervisning

Här hittar du all information du behöver för undervisning och examination både på distans och på campus. (till Medarbetarportalen)
Sidan uppdateras kontinuerligt.

Vanliga frågor och svar

Kontaktperson


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen