Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nytt!

Ta del av Mångfaldscentrums och Centrum för hållbar utvecklings gemensamma verksamhetsplan och verksamhetsberättelse:

Gemensam verksamhetsplan Mångfaldscentrum och Centrum för hållbar utveckling 2021.pdf Gemensam verksamhetsberättelse Mångfaldscentrum och Centrum för hållbar utveckling 2020.pdf

NYHETSBREV

Nu startar vi upp regelbundna utskick av nyhetsbrev tillsammans med Centrum för hållbar utveckling. Här hittar du information om vår verksamhet och inbjudningar till föreläsningar, seminarier mm.

Prenumerera här

Läs tidigare nyhetsbrev:

Om Mångfaldscentrum

I detta arbete använder vi ett brett mångfaldsbegrepp som innefattar kön, etnicitet, religion, klass, sexualitet, funktionsnedsättning och ålder vilket ansluter till Högskolans Västs Riktlinjer för lika villkor och Värdegrund där det framhålls att mångfaldsarbetet, i bred bemärkelse, skall vara av högsta vikt vid högskolan. Ytterst är diskrimineringslagstiftningen grunden för dessa dokument och sålunda även för Mångfaldscentrums arbete.

Till centrumbildningens programförklaring

Forskningsverksamhet

Mångfaldscentrum samlar forskningaktiva inom fältet för utveckling av forskningsfrågor och forskningsprojekt. Detta arbete bedrivs såväl internt som externt.

Organisation

Mångfaldscentrum är formellet placerat vid Institutionen för individ och samhälle, men är en högskoleövergripande verksamhet som leds av en föreståndare tillsammans med en styrgrupp  där det ingår representanter från olika organ på högskolan. Institutionsrepresentanterna i styrgruppen har en viktig roll i att informera om centrums verksamhet på respektive institution.

Samverkansavtal med Support Group Network

Support Group Network är en förening som skapats av asylsökande på Restad Gårds asylboende i Vänersborg. Föreningen verkar för asylsökandes och nyanländas egenmakt och inkludering genom samverkan med civilsamhället, privata och offentliga aktörer.

Ett samverkansavtal har slutits mellan Högskolan Väst och Support Group Network. En styrgrupp med representanter från respektive organisation arbetar strategiskt med att bland annat underlätta utveckling, ta initiativ till och starta ny samverkan samt göra en årlig plan och uppföljning.

Samverkan har hittills resulterat i praktikplatser, open lectures, asylsökande som parallelläst kurser, examensarbeten baserade på intervjuer med asylsökande och nyanlända, studieinformation etcetera. Vissa aktiviteter har riktats direkt mot asylboenden i närområdet medan andra varit öppna även för andra intresserade.

Länk till Support Group Network

På gång inom Mångfaldscentrum


Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen