Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samhällsutvecklingen genererar komplexa samhällsutmaningar. Många av dagens samhällsutmaningar – från det lokala till det globala – handlar om demokrati, mångfald och hållbar utveckling. Centrumbildningen vill bidra till att sätta fokus på dessa frågor i samverkan med det omgivande samhället. Syftet är att på en kunskapsbaserad grund främja intresse och engagemang hos studenter, medarbetare och aktörer utanför Högskolan Väst.

INTRESSE OCH ENGAGEMANG

Centrum ska verka för ett utökat och långsiktigt engagemang för mångfalds-, inkluderings- och hållbarhetsfrågor bland studenter, personal och samverkanspartners. I detta arbete ska Centrum vara pådrivande för en levande debatt och diskussion inom området.

KUNSKAPSBILDNING & KUNSKAPSSPRIDNING

Centrum ska  främja kunskapsbildning och kunskapsspridning inom detta område, genom att stimulera och stödja utveckling av nya forskningsprojekt, samt samla och synliggöra forskningsresultat. På så sätt blir Centrum en kunskapsresurs för forskare, lärare och studenter både inom och utanför Högskolan Väst.

MÖTESPLATS FÖR SAMHÄLLSINTEGRERAT LÄRANDE

Centrum ska verka för att skapa och facilitera nya arenor, mötesplatser och nätverk för forskning, utbildning och samverkan inom området/områdena. Detta arbete ska ske med en vision om det samhällsintegrerade lärandet som utgångspunkt och syfta till att hitta nya, innovativa samverkansmöjligheter.

AKTIVA MEDBORGARE I DEMOKRATISKA OCH HÅLLBARA SAMHÄLLEN

Centrum ska verka för att utbildningarna genomsyras av demokratiska förhållningssätt och för att alla studenter under utbildningstiden ges möjlighet att utveckla kunskaper om mångfald, inkludering och hållbar utveckling. Detta arbete syftar lyfta fram högskolans ansvar för att ge studenterna möjlighet till att utvecklas till och verka som reflekterande och engagerade samhällsmedborgare.

STÄRKA HÖGSKOLANS PROFIL

Centrum ska verka för att Högskolan Väst nationellt och, i förlängningen, internationellt förstås som kreativ, kvalitetsdrivande och framstående inom områdena. Centrums arbete ska vara pådrivande för att en fortsatt utveckling av att  demokrati-, inkluderings- och hållbarhetsfrågor är en central del av högskolans profil i relation till myndigheter och samverkanspartners, såväl som till studenter, personal och allmänhet.

Centrum ska bidra till/aktivt arbeta för att/ stärka Högskolan Västs profil som ett samhällsengagerat och lärosäte, där ett inkludering, kreativitet och nytänkande präglar såväl forskning och utbildning som relationerna till det omgivande samhället, och där demokrati-, inkluderings- och hållbarhetsfrågor är ständigt aktuella.

 

Mer information


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen