Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det första steget i en genomgång av det salutogena forskningsområdet avslutades med Eriksson, M, "Unravelling the Mystery of Salutogenesis”, 2007. Denna forskningssammanfattning i form av en avhandling ger belägg för den salutogena forskning som uppmättes av Antonovsky’s skala för Sense of Coherence (SOC) 1992-2003.

 Resultaten visade att:

1)    SOC- skalan verkar vara ett tillförlitligt och tvärkulturellt applicerbart instrument för att mäta hälsa;

2)   SOC har en huvudsaklig, rimlig och indirekt effekt på upplevd hälsa och livskvalitet;

3)    den förutsägbara kapaciteten av SOC är lovande; samt att

4)   den salutogena teorin ger ett värdefullt perspektiv för folkhälsa och hälsopromotionsforskning och – praktik

Forskningssammanfattningen i sig tjänar som en introduktion till det salutogena forskningsområdet, men också som en handbok för forskare inom fältet. Boken är publicerad av Folkhälsans Forskningscentrum, Programmet för forskning i hälsofrämjande. Boken kan beställas genom författaren, monica.eriksson@hv.se för 50 euros + frakt.  

 ”Avhandlingen är ett viktigt bidrag till spridningen av kunskapen om salutogenesis, betydelsen av sammanhang och dess relation till hälsa”.

(Maurice Mittelmark, Professor och f.d. president för IUHPE, 2007)  

Publikationer 

Salutogenes : om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / Monica Eriksson (red.)

Health, stress, and coping / Aaron Antonovsky

The hitchhiker's guide to salutogenesis : salutogenic pathways to health promotion / Bengt Lindström and Monica Eriksson.

Exploring Mental Health: Theoretical and Empirical Discourses on Salutogenesis Claude-Hélène Mayer and Christina Krause (Eds.) Pabst Science Publishers - ISBN 978-3-89967-810-9

På franska! La salutogenèse. Petit guide pour promouvoir la santé, Bengt Lindström, Monica Eriksson

På Spanska!

In Spanish. Girona 2011. Universitat de Girona Lindström B, Eriksson M. Guía del autoestopista salutogenico.   Camino salutogénico hacia la promoción de la salud.In Spanish. Girona 2011. Universitat de Girona.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen