Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för Hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som lärare.

Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands.

Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU)och/eller samla in data(datainsamlingen gäller SPSSK och SPV studenter) till examensarbete på något av våra utländska partneruniversitet. 

Inresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och delta i föreläsningar och seminarier. Det finns även möjlighet att genomföra olika teoretiska kurser. Ytterligare information för studenter och lärare se Studera/Praktisera utomlands eller kontakta institutionens koordinatorer för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet samt socialpsykiatrisk vård, Susanne Forsgren Gebring eller Annelise Tilly Lund

Läs specifik information om möjligheten till insternationalisering för de olika programmen under respektive programbild längre ner på sidan.

________________________________________________________________

Nyhet!

Do you want to go to Portugal this the summer and build a Norm-Lab?

Apply to Norm-Consciousness and Health 7,5 HE Credits

A grant to support travel and accommodation will be awarded to students participating in the course.

Are you interested in releasing your norm creativity and your innovative learning skills about how increased elements of Norm Consciousness can be a resource-efficient way to strive towards healthcare equality and social sustainability in society?

Would you like to work with students from other European countries and discuss, together create, and set a track for the future of Norm Consciousness in relation to Health? - do apply to this course!

Click here to read more!

Sommarskolor och korta kurser utomlands

Flera av våra partners anordnar kortare kurser eller sommarkurser - en del återkommande varje år, en del olika från gång till gång.
I regel tas en kostnad ut, men storlek och vad kostnad avser varierar mycket från fall till fall. I vissa finns också möjlighet att få ersättning för ex boende
Läs mer här (sida på engelska)

Kontakt


Susanne Forsgren Gebring

Susanne Forsgren Gebring Universitetsadjunkt, förste Master i Omvårdnad
susanne.forsgren-gebring@hv.se

Annelise Tilly Lund

Annelise Tilly Lund Universitetsadjunkt, förste Universitetsadjunkt
annelise.tilly-lund@hv.se
Senast uppdaterad