Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand.
Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Helen Holmgren, universitetsadjunkt

Vice ordförande

Eva Johansson, universitetslektor i företagsekonomi

Övriga ledamöter

Lena Pareto, professor i informatik
Ulrika Lundh Snis, universitetslektor i informatik
William Jobe, universitetslektor i informatik 
Livia Norström, universitetslektor i informatik
Fredrik Sunnemark, universitetslektor
Stefan Hellman, universitetslektor i företagsekonomi
David Jersenius, universitetsadjunkt
Karin Svensson, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Linnéa Carlsson, doktorand i informatik med inrikning arbetsintegrerat lärande
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Susanna Lewy, prefektsekreterare


Etiska rådet


Ledamot

Anna Warberg, universitetslektor i Juridik                        

Kontakt


Senast uppdaterad av Susanna Lewy