Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Maria Spante, universitetslektor i informatik

Vice ordförande

Karin Svensson, universitetsadjunkt

Övriga ledamöter

Eva Johansson, universitetslektor i företagsekonomi
Helen Holmgren, universitetsadjunkt
Midhat Ajanovic, universitetslektor
Fredrik Sunnemark, universitetslektor
Stefan Hellman, universitetslektor i företagsekonomi
Eddy Nehls, universitetslektor 
Linn Gustavsson, universitetslektor
David Jersenius, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Fredrik Hillberg Jarl, doktorandrepresentant
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant
Pontus Andersen, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Emma Högberg, prefektsekreterare

Forskningsetiska utskottet


Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Mer information om Forskningsetiska utskottet.          

Mötestider 2021

28 januari
18 februari
25 mars
22 april
27 maj
22 juni

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-mail senast 10 dagar innan mötet.

Är du intresserad av att ta del av protokoll från INs möten hittar du dem här

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen