Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Helen Holmgren, universitetsadjunkt

Vice ordförande

Maria Spante, universitetslektor i informatik

Övriga ledamöter

Eva Johansson, universitetslektor i företagsekonomi
Ulrika Lundh Snis, universitetslektor i informatik
Fredrik Sunnemark, universitetslektor
Stefan Hellman, universitetslektor i företagsekonomi
Maher Asal, professor i naionalekonomi
Linn Gustavsson, universitetslektor
David Jersenius, universitetsadjunkt
Karin Svensson, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Linnéa Carlsson, doktorand i informatik med inrikning arbetsintegrerat lärande
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Emma Högberg, prefektsekreterare

Forskningsetiska utskottet


Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Mer information om Forskningsetiska utskottet.          

Mötestider 2020

27 augusti
24 september
22 oktober
24 november
17 december

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-mail senast 10 dagar innan mötet.

Är du intresserad av att ta del av protokoll från INs möten hittar du dem här

Kontakt


Senast uppdaterad av Emma Högberg