Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rådsorganets fokus låg på frågor som knyter an till arbetet med förverkligandet av högskolans vision och strategier, och behandla bibliotekets roll i de särskilda strategiska utvecklingssatsningar som görs i koppling till detta.

Rådet sammanträdde två gånger per termin.

Tillgång till protokoll? 

Protokollen från bibliotekets utvecklingsråd finns arkiverade. Kontakta bibliotek@hv.se för att få tillgång till dessa.

Senast uppdaterad av Biblioteket