Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ANSVARSOMRÅDEN

Forskningsetiska utskottets huvuduppgift är att bevaka och bereda de forskningsetiska frågorna för FUN samt genom proaktivt arbete stödja en stark forskningsetisk kultur och arbetssätt bland högskolans forskare, lärare och studenter. I det ingår att:

• Bevaka de forskningsetiska frågorna, vad gäller regler, lagstiftning och andra högskolors hantering av dem
• Bereda ärenden för FUN kring forskningsetiska frågor 
• Stödja högskolans forskare, lärare och studenter i forskningsetiska frågor, genom information på högskolans hemsida samt vid behov anordnande av seminarier och workshops
• Utgöra en del av den kommitté för god forskningssed som har till uppgift att utreda inkomna anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning
• Representera högskolan i forskningsetiska frågor gentemot externa intressenter, till exempel andra högskolor, myndigheter och forskningsfinansiärer
• På annat sätt främja en stark forskningsetisk kultur och god forskningssed

Ledamöter

Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Övriga ledamöter

Nina Tryggvason, universitetslektor i socialt arbete
Isabelle Choquet, universitetslektor i produktionsteknik
Margareta Karlsson, universitetslektor i vårdvetenskap
William Jobe, universitetslektor i informatik, vakant

Studentrepresentant

Christoffer Andersson

På gång


Senast uppdaterad av Magdalena Zawada