Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsetiska utskottets huvuduppgift är att bevaka och bereda de forskningsetiska frågorna för FUN samt genom proaktivt arbete stödja en stark forskningsetisk kultur och arbetssätt bland högskolans forskare, lärare och studenter.

Ledamöter

Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Övriga ledamöter

Annika Eklund, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot AIL
Isabelle Choquet, universitetslektor i produktionsteknik
Margareta Karlsson, universitetslektor i vårdvetenskap
William Jobe, universitetslektor i informatik, vakant

Studentrepresentant

Christoffer Andersson

På gång


Senast uppdaterad av Magdalena Zawada