Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • IT-beredning är ett rådgivande organ
  • Beslut fattas av högskoledirektören.
  • IT-beredning sammanträder 1-2 gånger per termin.

Medlemmar

Ordförande

Li Lejerstedt, Högskoledirektör

Ledamöter

Gunnar Petersson, prefekt Institutionen för ekonomi och IT
Håkan Nunstedt, prefekt biträdande Institutionen för hälsovetenskap
Mikael Lorentzen, avdelningschef, Institutionen för individ och samhälle
Mikael Ericsson, prefekt Institutionen för ingenjörsvetenskap
Monica Ljung, systembibliotekarie
Julia Junedahl, ordförande Studentkåren

Föredragande

Tobias Ekenstam, utvecklingsledare, Teamledare IT-avd
Rickard Norén, IT-chef

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen