Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH IT

Emma Högberg

Forskningsmiljön LINA
Eva Erkmar

Institutionens uppdragsutbildning
Ann-Charlotte Bandgren
Tina Svensson

Internationalisering på EI
Ingela Ny Strive

Uddevalla symposium
Eva Erkmar

SPSS-akademin
Emma Högberg

Centrum för hållbar utveckling
Emma Högberg

Forskningsprojektet SESMA
Ebba Thorolvsen

IMS
Britt-Marie Sjöholm
Caroline Andersson
Emma Norberger
Lars Johansson

Open Lab
Viktoria Färnefors

INSTITUTIONEN FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE

Henrik Lindeskog
Maria Jordansson
Hanna Timring

Forskningsmiljön BUV
Vakant    (Claudia Preisig, föräldraledig)

Institutionens uppdragsutbildning
Sandra Öhrström ?

VFU (lärare)
Lena Almqvist Nielsen
Beatrice Mattsson

Mötesplats för skola
Andréa Börjesson

Mötesplats för välfärd
Maria Clevfors Fischer

Centrum för mångfald/jämställdhet/integration
Henrik Lindeskog

Högskolepedagogik
Urban Carlén

INSTITUTIONEN FÖR INGENJÖRSVETENSKAP

Lena Gustafsson

Forskningsmiljön PTW
Eva Bränneby

Prodex
Eva Bränneby

Institutionens uppdragsutbildning
Monika Hattinger

Cisco
Kim Carlsson

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP

Eva-Lena Fast

Forskningsmiljön Lärande och vårdande för hållbar hälsa
Eva-Lena Fast

Institutionens uppdragsutbildning
Eva-Lena Fast

VFU (sjuksköterska)
Eva-Lena Fast

Centrum för Salutogenes
Susanna Arveklev Höglund?

Biblioteket

Elin Behrns

Näktergalen
Tanja Christensson

Språkvingen
Anna Wilner

FÖRVALTNINGEN

Studie- och karriärvägledning och funktionsnedsättning
Elin Behrns

Studenthälsan
Arbeta hos oss
ARK - arbetsmiljöundersökning
Jämställdhetsintegrering
Praktik i staten
Lika villkor
Anna-Karin Häggström

Anmälan/antagning och Examen
Anita Eriksson

Krisberedskap
Gunilla Thålig Karlsson

Organisation
Avdelningen för Kommunikation och Internationella relationer

Strategisk plattform
Avdelningen för Kommunikation och Internationella relationer

Kommunakademin Väst
Sarah Nilsson

Canvas - lärplattform
Bitte Sjöholm
Caroline Andersson

Miljö, lika villkor och kvalitet
Aktiviteter för nyanlända
Avdelningen för Kommunikation och Internationella relationer

Forskarutbildning
Vakant

Servicecenter (Kontakt)
Oskar Andersson
Annika Kristoffersson

Tentamen & betyg
Frida Johansson (föräldraledig)
Lisa Thorstensson

Schema
Jessica Larsson

Jobb och karriär
Elin Behrns

Studentmedarbetare
Anna-Karin Häggström

Campusinformation (parkering, lokaler, brand)
Oskar Andersson
Annika Kristoffersson

IT-support
Harriet Klevedal
Annette Andersson
Patrik Einarsson

Studera och praktisera utomlands
Maria MacDonald
Roberta Lauriola

Mitt program (formulär för olika val)
Linda Mårtensson Karlsson
Kristin Ellington
Annacarin Johansson
Amanda Johansson

Ladok & KursInfo
Anette Karlsson
Charlotta Andersson Jonsson
David Skalsky
Laila Jensen Sundgren

Forskarutbildning (utbud)
Susanne Rath

Arbeta på högskolan
Heléne Johansson
Christina Selander
Gunilla Thålig Karlsson
Magdalena Zawada
Ellinor Berggren

Primus och Kommunakademin Väst
Sarah Nilsson

Utbilda, forska och leda
Hanna Krusell
Margareta Åkesson

Inköp och upphandling
Lena Larsson

Grants and Innovation Office (GIO)
Jenny Mårtensson
Ulrika Hjelm
Monika Hagelin
Elin Giertz

Min anställning och Leda medarbetare
Anna-Karin Häggström
Beatrice Löfström
Camilla Molin

 

 

 

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen