Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ana Fuentes Martinez

Doktorand

Leg Gymnasielärare Matematik och programmering

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom området forskningsmiljöer, lärande i och för det nya arbetslivet, lina, forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, informatik, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag har min bakgrund som civilingenjör i datavetenskap från Universidad Politécnica de Madrid. Efter några år i telekommunikationsbranschen blev jag leg gymnasielärare och började undervisa i matematik och programmering. Som utvecklingsledare för gymnasieskolan och på uppdrag av Skolverket har jag bedrivit kompetensutveckling i programmering för matematiklärare i samband med läroplansreformen 2018. Detta har resulterat i ett brinnande intresse för frågor som rör lärarnas fortbildningsvillkor och strategier för integrering av programmering i matematikundervisning.

Inom forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, på Högskolan Väst finns det en betydande kompetens angående Arbetsintegrerat lärande (AIL); kunskaper som kommer att vara avgörande när en stor del av lärarkåren förväntas parallellt lära sig och undervisa i programmering. Forskarskolan GRADE är i sin tur en utmärkt arena för att fördjupa sig och diskutera frågor kring digitala teknologier i utbildning.

De tillsammans utgör en pålitlig grund för att hitta svar och driva utvecklingen i riktning mot en lyckad integrering av programmering i matematikundervisning.

Nyckelord

Programmering, matematik, läroplansreform, arbetsintegrerad lärande, AIL.

Publikationer


Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education

Publicerat

Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education

It is commonly suggested that emerging technologies will revolutionize education. In this paper, two such emerging technologies, artificial...

Graph matching constraints for synthesis with complex components

Publicerat

Graph matching constraints for synthesis with complex components

In this paper we present a new method for high-level synthesis that enhances design flexibility, specialization and performance primarily conceived...