Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Ekström-Bergström

Professor

Ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN)

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap, forskningsmiljöer, lärande och vårdande för hållbar hälsa, lov, organisation lärande och kompetens , vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa.


Forskningsintresse /Forskningsområde       

Anette Ekström-Bergström är sjuksköterska och barnmorska och professor i omvårdnad vid Högskolan Väst i Sverige.

Jag erhöll en sjuksköterskeexamen (1979) och en barnmorskeexamen (1988) från Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde, en medicine doktorsexamen  i reproduktiv och perinatal omvårdnad (2005) från Karolinska Institutet, Stockholm. Jag blev  docent i omvårdnad vid Högskolan i Skövde (2011), docent i vårdvetenskap vid Örebro universitet (2012), professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde (2015) och professor i omvårdnad vid Högskolan Väst (2018).


Mitt forskningsintresse är inom vårdvetenskap, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt folkhälsa där både både kvantitativa och kvalitativa metoder ingår (Stöd vid barnafödande och amning, utveckling av instrument och metoder, komplementära och alternativa metoder samt utbildningsinterventioner för hälso- och sjukvårdpersonal).

Forskningen ingår i området Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Undervisning/Handledning

Jag har framförallt undervisat på Högskolan Västs specialistsjuksköterskeprogram i magisterexamenskurserna. Jag är även huvud handledare för ett antal doktorander.

Uppdrag

Ordförande Forskning och utbildningsnämnden (FUN), Ledamot Institutionsnämnd (IH), Institutionen för hälsovetenskap och Ordförande vid examinatorsmöten, Institutionen för hälsovetenskap

Jag haft olika uppdrag inom högskolor både inom linjeorganisationen och den kollegiala organisationen. Som exempel kan nämnas; uppdrag som proprefekt, ämnesföreträdare, ledamot i forsknings- och utbildningsnämnder, ledamot i Svenska barnmorseförbundets vetenskapliga råd, sakkunnig vid anställningar och befordringar samt granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot vid   ett flertal tillfällen. Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsresultat

Anettes forskning har fått positiv respons efter genomförd  utbildnings-intervention. För att främja vårdpersonalens attityder baserades utbildningsinterventionen på evidens, praktiska erfarenheter och reflektioner kring både professionella och privata erfarenheter kring barnafödande, i mitt genomförda forskningsprojekt. Kvinnor som mött vårdpersonal som genomgått utbildningsinterventionen var mer nöjda med det professionella stöd som erbjöds, amningen och sin känsla och relation till barnet 

När Anette arbetade inom vården såg hon att vården kan bli bättre på att erbjuda patienter det stöd de efterfrågar. För Anette är det givande och spännande att få ta del av unika behov både hos individer och samhälle för att för att kunna utveckla utbildningarna och vården i positiv riktning. 

Publikationer

Lista över alla mina publikationer - Swepub

Nyhetsartikel på Svenska Barnmorskeförbundets webbplats Barnmorskan, dec 2020: Konsekvenser av Covid-19 – kvinnors perspektiv på barnafödande

Research Gate

Du kan följa Anette på Research Gate_Anette Ekström-Bergström

Facebook

Anette Ekström-Bergström

Nyckelord

Stöd, Barnafödande, Amning, Utbildningsinterventioner, Komplementära metoder, Mätinstrument

 

Publikationer


The Effect of Mechanical Massage and Mental Training on Heart Rate Variability and Cortisol in Swedish Employees : A Randomized Explorative Pilot Study

Publicerat

The Effect of Mechanical Massage and Mental Training on Heart Rate Variability and Cortisol in Swedish Employees : A Randomized Explorative Pilot Study

Work-related stress is relatively common in modern society and is a major cause of sick-leave. Thus, effective stress reducing interventions are...

First-Time Mothers Have a Desire to Be Offered Professional Breastfeeding Support by Pediatric Nurses : An Evaluation of the Mother-Perceived-Professional Support Scale

Publicerat

First-Time Mothers Have a Desire to Be Offered Professional Breastfeeding Support by Pediatric Nurses : An Evaluation of the Mother-Perceived-Professional Support Scale

Background: Although the World Health Organization recommends exclusive breastfeeding for six months, the rate of breastfeeding has decreased...

Maternal plasma levels of oxytocin during physiological childbirth : a systematic review with implications for uterine contractions and central actions of oxytocin

Publicerat

Maternal plasma levels of oxytocin during physiological childbirth : a systematic review with implications for uterine contractions and central actions of oxytocin

BACKGROUND: Oxytocin is a key hormone in childbirth, and synthetic oxytocin is widely administered to induce or speed labour. Due to lack of...