Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Britt Hedman Ahlström

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsområde omfattar psykiatrisk omvårdnad och rör familjens och närståendes perspektiv vid psykisk ohälsa. Jag har genomfört studier om depression och dess påverkan på individen och familjelivet, och om syskons och föräldrars perspektiv på att vara närstående till ett barn med cancer. Jag har även genomfört studier om hur stöd och lärande vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan underlätta tonåringars och unga vuxnas vardag. Jag är intresserad av metodutveckling för stöd till barn och ungdomar till närstående med psykisk ohälsa. Jag är också intresserad av vilken betydelse en samhällsfunktion som en god man har för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under senare tid har min forskning vidgats till att också handla om yrkessocialisation och processer som uppstår när ny akademisk kunskap möter arbetsmarknadens behov. Jag använder mig av data från intervjustudier och chattloggar, och kvalitativa metoder för analys.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på programmet för Socialpsykiatrisk vård, Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård. Jag handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå samt är bihandledare i doktorandprojekt.

Nyckelord

ADHD; autism; depression; familj; barn, tonåringar och unga vuxna; kvalitativ metod; närstående; psykiatrisk omvårdnad; psykisk hälsa; yrkessocialisation.

Publikationer


Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Publicerat

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Bakgrund Flera svenska rapporter visar att de mest sjuka äldre ofta far illa på grund av bristande samordning och oklar ansvarsfördelning mellan...

Difficulties in everyday life : Young persons with attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorders perspectives. A chat-log analysis.

Publicerat

Difficulties in everyday life : Young persons with attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorders perspectives. A chat-log analysis.

This study focuses on the everyday life of young persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD)....

PARENTS’ EXPERIENCE OF THEIR HEALTHY CHILDREN’S PARTICIPATION IN E-HEALTH SUPPORT WHEN A CHILD IN THE FAMILY HAS CANCER

Publicerat

PARENTS’ EXPERIENCE OF THEIR HEALTHY CHILDREN’S PARTICIPATION IN E-HEALTH SUPPORT WHEN A CHILD IN THE FAMILY HAS CANCER

Problematization of perspectives on health promotion and empowerment in mental health nursing : within the research network "MeHNuRse" and the Horatio conference, 2012

Publicerat

Problematization of perspectives on health promotion and empowerment in mental health nursing : within the research network "MeHNuRse" and the Horatio conference, 2012

Mental illness is increasing worldwide, while society's response seems to be a trend toward narrower and more specialized mental health care. This...

Siblings of children with cancer - Their experiences of participating in a person-centered support intervention combining education, learning and reflection : Pre- and post-intervention interviews.

Publicerat

Siblings of children with cancer - Their experiences of participating in a person-centered support intervention combining education, learning and reflection : Pre- and post-intervention interviews.

PURPOSE: To evaluate a person-centered intervention, directed to siblings with a brother or sister newly diagnosed with cancer that combines...

Student’s trajectory through the education into the labour market

Publicerat

Student’s trajectory through the education into the labour market

A range of programmes and new vocations emerge as an answer to societal changes that suggest new work functions as well as new sub-specializations ...

Loneliness despite the presence of others : Adolescents’ experiences of having a parent who becomes ill with cancer

Publicerat

Loneliness despite the presence of others : Adolescents’ experiences of having a parent who becomes ill with cancer

AbstractAim The aim of this study was to describe young adults’ own perspectives on the experience of having a parent who developed cancer when the...

Need and usage of support among young informal carers of persons with mental illness: a mixed method study

Publicerat

Need and usage of support among young informal carers of persons with mental illness: a mixed method study

Support for young informal carers of persons with mental illness : A mixed-method study

Publicerat

Support for young informal carers of persons with mental illness : A mixed-method study

The aim of this study was to explore how young (16-25 year old) informal carers of a person with a mental illness experience and use support. In a...

Daily life for young adults who care for a person with mental illness : A qualitative study

Publicerat

Daily life for young adults who care for a person with mental illness : A qualitative study

This study describes the daily life and management strategies of young informal carers of family members or friends with mental illness. Twelve you...

Siblings of children with cancer : their experiences before and after participating in a support intervention combining education, learning and reflection

Publicerat

Siblings of children with cancer : their experiences before and after participating in a support intervention combining education, learning and reflection

Purpose: The objective was to evaluate an intervention that combines education, learning and reflection about cancer delivered via internet and...

Forskningsprojekt