Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fredrik Sunnemark

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för juridik, ekonomi, statistik och politik.

Forskar inom området humaniora, filosofi, etik och religion.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min vetenskapliga produktion rör sig på fyra huvudsakliga fält, sammanhållna av ett intresse för ideologi, ideologibegreppet och ideologikritiska analysstrategier: för det första ett intresse för svart amerikansk och generell amerikansk idéhistoria och retorik i allmänhet och Martin Luther King, Jr. i synnerhet, för det andra ett intresse för ideologiska förändringar i Sverige under 1980- och 90-talen, för det tredje relationen mellan film, ideologi och kunskap och för det fjärde samtida debatter om rasism, nationalism och mångkulturalism. Jag är även föreståndare för Mångfaldscentrum samt driver

Demokratiinitiativet tillsammans med Fredrik Sjögren.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder i huvudsak på Internationella programmet för politik och ekonomi. De kurser jag ansvarar för är Politisk filosofi och Sverige i en postkolonial värld, men jag undervisar också i teori och metod. Jag handleder på grund- och avancerad nivå.

Nyckelord

Ideologi, ideologiteori, ideologiska förändringar, rasism, mångkulturalism, nationalism, medborgarskap, populärkultur, postkolonial teori.

Podcast

I ett avsnitt av ForskarFredagpodden  möter jag radioprofilen Morgan Larsson - så välkommen att höra mer om min forskning, varför jag forskar och vad som driver mig. Lyssna här!

 

Publikationer


Segregationen i Trollhättan : en lägesrapport

Publicerat

Segregationen i Trollhättan : en lägesrapport

Trollhättan är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Det har bekräftats och diskuterats gång på gång, såväl i studier som i media och i offentl...

Ungdomars vardag i Trollhättan : Ungdomars bildberättelser under coronapandemin

Publicerat

Ungdomars vardag i Trollhättan : Ungdomars bildberättelser under coronapandemin

Denna rapport fokuserar på gymnasieungdomars egna upplevelser och rörelsemönster i Trollhättan, före och under coronapandemin. Rapporten använder e...

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skolan : En fallstudie i Uddevalla och Sotenäs kommuner

Publicerat

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skolan : En fallstudie i Uddevalla och Sotenäs kommuner

Låga skolresultat i socialt utsatta områden : Faktorer, utmaningar och lösningar - en fallstudie i Trollhättans stad

Publicerat

Låga skolresultat i socialt utsatta områden : Faktorer, utmaningar och lösningar - en fallstudie i Trollhättans stad

Sektorsövergripande kartläggning för att minska och motverka segregation i Trollhättans stad

Publicerat

Sektorsövergripande kartläggning för att minska och motverka segregation i Trollhättans stad

WIL certification of the IPPE undergraduate programme at University West

Publicerat

WIL certification of the IPPE undergraduate programme at University West

During 2020 the International Programme for Politics and Economy (IPPE) went through the formal process of WIL-certification at University West. Th...

Knowledge and Negotiation : Theoretical Observations in Relation to the Development of a Master Program in Work Integrated Political Studies and Beyond.

Publicerat

Knowledge and Negotiation : Theoretical Observations in Relation to the Development of a Master Program in Work Integrated Political Studies and Beyond.

The term Work Integrated Learning (WIL) is connected to knowledge production. It is as central in organizing ways of combining academic studies wit...

The Boys, the Girls, and the Party : Representations of Gender and Rape Culture in Three Swedish Adolescent Films

Publicerat

The Boys, the Girls, and the Party : Representations of Gender and Rape Culture in Three Swedish Adolescent Films

The Idea of Intercultural Education and the Dilemma of Diversity

Publicerat

The Idea of Intercultural Education and the Dilemma of Diversity

Interculturalism. National Identity, Citizenship and the Populist Right : The Example of Sweden

Publicerat

Interculturalism. National Identity, Citizenship and the Populist Right : The Example of Sweden

Who Are We Now Then? : The Swedish Welfare State in Political Memory and Identity

Publicerat

Who Are We Now Then? : The Swedish Welfare State in Political Memory and Identity

In the late 1980s and early 1990s the Swedish welfare state underwent a crisis which led to a transformation of society that has continued up until...

The meaning of health, well-being, and quality of life perceived by Roma people in West Sweden

Publicerat

The meaning of health, well-being, and quality of life perceived by Roma people in West Sweden

Many Roma people in Sweden are on the margins of society and face problems of social exclusion, institutional discrimination, low education,...

Arbetsintegrerat lärande och tvärvetenskap

Publicerat

Arbetsintegrerat lärande och tvärvetenskap

Film mellan industri och estetik : Kulturvetenskapliga perspektiv på film och filmproduktion

Publicerat

Film mellan industri och estetik : Kulturvetenskapliga perspektiv på film och filmproduktion

Denna forskningsrapport är en antologi som består av fem längre texter. Dess syfte som helhet är att visa på möjligheten i och det fruktbara med at...

Om relationen mellan film och ideologi

Publicerat

Om relationen mellan film och ideologi

Malcolm X och Martin Luther King Jr : två retorikanalyser

Publicerat

Malcolm X och Martin Luther King Jr : två retorikanalyser

Forskningsrapporten består av två texter: ”Möjlig retorik i en omöjlig revolution. Malcolm X’ tal ’The Ballor or the Bullet’ och ”Bibelnarrativ och...

Film and Ideology : Remarks on a Complicated Relationship

Publicerat

Film and Ideology : Remarks on a Complicated Relationship

Politikens riktning och livets gång : Erfarenheter och förståelser av systemskiftet i svensk politik

Publicerat

Politikens riktning och livets gång : Erfarenheter och förståelser av systemskiftet i svensk politik

How 'the politics of retrenchment' was said and done : remodelling of concepts and roles in Swedish welfare state discourse

Publicerat

How 'the politics of retrenchment' was said and done : remodelling of concepts and roles in Swedish welfare state discourse