Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hanna Gadd

Bibliotekschef

Library director

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Head of Student services and library with means responsibility forLibrary, Study and career counselling and Coordination for students with disabilities.

Chef för enheten Studentstöd och bibliotek

Ansvarsområden:
Bibliotek
Studie- och karriärvägledning
Samordning för studenter med funktionsnedsättning

Ledamot i styrgrupp Bibsamkonsortiet
Styrelsemedlem i Include

Deltar i grupperingar:

Högskolans ledningsgrupp
Adjungerad deltagare i Förvaltningens ledningsråd
Samordningsgruppen för Lika villkor
Framgångrsika studier
Mångfaldscentrum
Skyddskomittén
Kvalitetsråd
Kommunakademin Väst