Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jessica Thorn

Bibliotekarie

Bibliotekarie

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Kontaktbibliotekarie: Institutionen för Hälsovetenskap

Arbetsuppgifter:

Tjänstgöring i biblioteket.

Ingår i Team Undervisning samt Team System och metadata.

Undervisar i informationssökning på grund och avancerad nivå.

Katalogiserar och klassificerar böcker och film.

Arbetar med yttre samverkan, bland annat med NU-biblioteket och ett bibliotekarienätverk inom Kommunakademin Väst.


Contact librarian: Department of Health Sciences

Work tasks:

Reference desk service

User education

Cataloging and classification

Participating in collaborative projects