Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Johansson

Universitetslektor

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Anställd på Institutionen för ekonomi och IT .

Forskar inom området forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Just nu forskar jag om "millenniegenerationen", alltså de studenter som är födda mellan 1980 och 2000. De anses av många vara den mest krävande och bortskämda generationen någonsin. Detta framför allt för att de ställer höga krav på den pedagogiska kvaliteten och förväntar sig stöd och service under sina studier. Tidigare generationer anses i högre grad karaktäriseras av en nyfikenhet och en större respekt för kunskap och akademins roll i samhället. Studien syftar till att undersöka vad som karaktäriserar studenten av idag.

Jag deltar också i flera internationella forskningssamarbete om arbetsintegrerat lärande, AIL, ett av dem befinner sig i slutfasen och forskare på Högskolan Väst, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och University of Waterloo i Kanada undersöker vilka skillnader det finns mellan AIL- utbildningar och andra utbildningar, vad studenterna har att vinna på AIL och hur man kan utveckla AIL.

Just nu pågår två europeiska projekt som handlar om att bygga gemensamma kunskaper kring curricula design och lärande utifrån ett AiL perspektiv. Båda är EU – finansierade. Se mer under projekt.

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på alla nivåer, just nu med fokus på avancerad nivå och forskarutbildning. Handledning och examination sker främst inom hälsovetarprogrammet, masterprogrammet i arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling samt inom forskarutbildningen, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Nyckelord

Arbetsintegrerat lärande, Övergång mellan högre utbildning och arbetsliv, Millenium generationen, Den nya studenten, Utbildningsdesign.

Publikationer


Debriefing inom akutsjukvård : En litteraturstudie

Publicerat

Debriefing inom akutsjukvård : En litteraturstudie

Background: Traumatic experiences as a part of the work tasks for nurses, who work in the emergency care, can in the long run lead to deteriorating...

The student learning context during a pandemic

Publicerat

The student learning context during a pandemic

In the midst of a semester the COVID-19 pandemic forced many universities to abruptly reorganize courses from being taught on campus to completely...

VILÄR : 3–4 December 2020 University West,Trollhättan. Abstracts

Publicerat

VILÄR : 3–4 December 2020 University West,Trollhättan. Abstracts

MakerSpaces in schools : networked learning among teachers to support curriculum-driven pupil learning in programming

Publicerat

MakerSpaces in schools : networked learning among teachers to support curriculum-driven pupil learning in programming

In recent years, many countries have introduced programming as contentin their national educational strategies. This study focussed on how teachers...

Problematising the theory-practice terminology : a discourse analysis of students  statements on Work-integrated Learning

Publicerat

Problematising the theory-practice terminology : a discourse analysis of students  statements on Work-integrated Learning

This study uses a Foucault-inspired discourse analysis to examine two ideas about learning which reinforce the terminology whereby theory means...

Professional Development Needs of the International Work-Integrated Learning Community

Publicerat

Professional Development Needs of the International Work-Integrated Learning Community

Many governments are expecting higher education institutions to make strong links between the educationalofferings and employability while many...

Propper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance (7P) -Training for the fictive scenario or learning to deal with reality?

Publicerat

Propper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance (7P) -Training for the fictive scenario or learning to deal with reality?

The aim of this study was to investigate critical incidents in a large medical exercise (mass casualty incident) including the Swedish Armed Forces...

VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan : Abstracts

Publicerat

VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan : Abstracts

Students Sense of belonging and social media

Publicerat

Students Sense of belonging and social media

Students who participate in a work-integrated learning (WIL) program - such as Cooperative Education during their university studies are often bett...

The professional development needs of the New Zealand work-integrated learning community in comparison to international perceptions

Publicerat

The professional development needs of the New Zealand work-integrated learning community in comparison to international perceptions

VILÄR Abstraktbok

Publicerat

VILÄR Abstraktbok

What gender barriers do students face in WIL placements? : A comparative study between WIL and Non- WIL Students in an international empirical study.

Publicerat

What gender barriers do students face in WIL placements? : A comparative study between WIL and Non- WIL Students in an international empirical study.

In an earlier project (2014-2015) we found that young adults and specifically women was a exposed group when it came to reported psychological...

VILÄR : 7-8 december 2017

Publicerat

VILÄR : 7-8 december 2017

A small scaled study on pro and cons with the educational design of Co-operative Education

Publicerat

A small scaled study on pro and cons with the educational design of Co-operative Education

For 25 years University West has been the leading university in Sweden when it comes to Work Integrated Learning (WIL) and Co-operative Education...

European co-coperative education- can we formulate an mutual understanding

Publicerat

European co-coperative education- can we formulate an mutual understanding

Psychological attributes and work-integrated learning : An international study

Publicerat

Psychological attributes and work-integrated learning : An international study

PurposeTo explore - on an international level - the relationship between work-integrated learning (WIL) and several psychological attributes (i.e.,...

The development and implementation of an educational model for Community Service Engineering : Work Integrated Learning and international interaction

Publicerat

The development and implementation of an educational model for Community Service Engineering : Work Integrated Learning and international interaction

This paper describes the educational model four partner countries have developed in the context of Community Service Engineering (CSE). CSE is a...

Fenomenografi

Publicerat

Fenomenografi

Is everyone on board : A study investigating the implementation of a programme with a "new " learning design.

Publicerat

Is everyone on board : A study investigating the implementation of a programme with a "new " learning design.

ISO- WACE – ett samtal om hur vi kan utveckla AIL internationellt tillsammans

Publicerat

ISO- WACE – ett samtal om hur vi kan utveckla AIL internationellt tillsammans

Work Integrated Learning : a Marriage Between Academia and Working Life

Publicerat

Work Integrated Learning : a Marriage Between Academia and Working Life

There is a demand for increased cooperation between higher education institutes and surrounding society, and different frameworks for such...

Förord

Publicerat

Förord

Pedagogical challenges in nurse education : A Case Study Focusing on the Completion Rate in Theoretical Education at a Swedish University

Publicerat

Pedagogical challenges in nurse education : A Case Study Focusing on the Completion Rate in Theoretical Education at a Swedish University

Pedagogical challenges in nurse education : a case study focusing on the completion rate in theoretical education at a Swedish University

Publicerat

Pedagogical challenges in nurse education : a case study focusing on the completion rate in theoretical education at a Swedish University

Background: The purpose of this survey was to relate completion rate and results on national clinical final examinations to student’s admission...

Aktionsforskning som perspektivvändare

Publicerat

Aktionsforskning som perspektivvändare

Going global!

Publicerat

Going global!

Inside the New University : Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production

Publicerat

Inside the New University : Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production

The Student of Today : Some student's and Teachers' Conceptions of the Characteristics of a Good Student

Publicerat

The Student of Today : Some student's and Teachers' Conceptions of the Characteristics of a Good Student

In Sweden today, there is an intensive debate discussing the changing conditions within higher education, one of the major issues is the one of...

Vom Hochschulabschluss zum Berufseinstieg : Lernverläufe in Politikwissenschaft, Psychologie und Machinenbau

Publicerat

Vom Hochschulabschluss zum Berufseinstieg : Lernverläufe in Politikwissenschaft, Psychologie und Machinenbau

Comparing the Attributes of Students in Cooperative Education or Work-Integrated Learning Programs in Four Countries

Publicerat

Comparing the Attributes of Students in Cooperative Education or Work-Integrated Learning Programs in Four Countries

New technologies, the internalization of markets, and higher numbers of university graduates have led to greater competition for employment and...

Psychological Outcomes of Cooperative Education and Work Integrated Learning : An examination of attitudes and behaviors

Publicerat

Psychological Outcomes of Cooperative Education and Work Integrated Learning : An examination of attitudes and behaviors

Vetenskap och profession på lika villkor : en utvärdering av VFU konceptet inom Försvarshögskolan - ett led i kvalitetsutvecklingen inför Högskoleverkets utvärdering 2013.

Publicerat

Vetenskap och profession på lika villkor : en utvärdering av VFU konceptet inom Försvarshögskolan - ett led i kvalitetsutvecklingen inför Högskoleverkets utvärdering 2013.

A Scientific approach to research design and quality in cooperative and Work-integrated education

Publicerat

A Scientific approach to research design and quality in cooperative and Work-integrated education

"The Handbook has four sections. Section I is concerned with the theory of cooperative education, with particular focus on the learning that occurs...

Editorial: Work-Integrated Learning in Scandinavia

Publicerat

Editorial: Work-Integrated Learning in Scandinavia

Moving from academia och work life

Publicerat

Moving from academia och work life

Gemensam examination - pedagogisk utveckling och kollektiv kunskapsbildning.

Publicerat

Gemensam examination - pedagogisk utveckling och kollektiv kunskapsbildning.

Guest editorial : the inaugural Swedish conference on work-integrated learning

Publicerat

Guest editorial : the inaugural Swedish conference on work-integrated learning

The inaugural Swedish Conference on Work-Integrated learning was held at University West in Trollhättan in December of 2009.  University West has...

How to shape a teacher? : Five teachers' view on participation in a mandatory course in and about higher education

Publicerat

How to shape a teacher? : Five teachers' view on participation in a mandatory course in and about higher education

Students' conceptions of education and work

Publicerat

Students' conceptions of education and work

The transition from higher education to work life

Publicerat

The transition from higher education to work life

Fenomenografi

Publicerat

Fenomenografi

From Senior Student to Novice Worker : Learning Trajectories in Political Science, Psychology and Mechanical Engineering

Publicerat

From Senior Student to Novice Worker : Learning Trajectories in Political Science, Psychology and Mechanical Engineering

From senior student to novice worker : learning trajectories in political science, psychology and mechnical engineering

Publicerat

From senior student to novice worker : learning trajectories in political science, psychology and mechnical engineering

Learning more with demonstration based education

Publicerat

Learning more with demonstration based education

Learning for an unknown context : a comparative case study on some Swedish and Polish political science students’ experiences of the transition from university to working life

Publicerat

Learning for an unknown context : a comparative case study on some Swedish and Polish political science students’ experiences of the transition from university to working life

This comparative small-scale (Swedish and Polish sample) longitudinal qualitative study investigates political science students' conceptions of the...

Shaping identities of Teachers in Higher Education

Publicerat

Shaping identities of Teachers in Higher Education

The two faces of political science studies-junior and senior students' thoughts about their education and their future profession

Publicerat

The two faces of political science studies-junior and senior students' thoughts about their education and their future profession

Broad Entrance - Vague Exit : The trajectory of Political Science students through higher education into work life

Publicerat

Broad Entrance - Vague Exit : The trajectory of Political Science students through higher education into work life

From senior student to novice worker : learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering.

Publicerat

From senior student to novice worker : learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering.

This longitudinal study focuses on the transition from higher education to working life. Research has hitherto described the transition in rather...

Learning to play the seminar game : Some students’ initial encounter with a basic working form in higher education

Publicerat

Learning to play the seminar game : Some students’ initial encounter with a basic working form in higher education