Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Sjöberg

Prefekt

Universitetslektor

Anställd på Institutionen för individ och samhälle.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag forskar om hur makt och styrning sker i olika former av utbildningssammanhang. I samtliga forskningsprojekt där jag deltagit har jag använt texter som empiri, utifrån att de opererar som olika former av diskursiv policy. Mitt avhandlingsarbete handlade om hur lärare och elever konstrueras och subjektifieras genom policytexter till och inom lärarutbildningen, och hur dessa konstruktioner görs och har gjorts i olika geografiska sammanhang (från EU till ett enskilt lärosäte) och i olika tider (efterkrigstiden till nu). Efter forskarutbildningen har jag också studerat individuella utvecklingsplaner som en form av diskursiv policypraktik.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på lärarutbildningarna och är också avdelningsledare på avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Min undervisning handlar framför allt om hur skolan, lärare och elever styrs och hur makt opererar i utbildningssammanhang.

Nyckelord

Policy, lärarutbildning, makt, styrning, IUP, diskurser.

Publikationer


Pedagogic Discourses in the Swedish Primary Teacher Education Programme From a Subject Perspective

Publicerat

Pedagogic Discourses in the Swedish Primary Teacher Education Programme From a Subject Perspective

This study directs attention to the ways in which pre-service teachers'€™ knowledge base are constructed in and through the examination practice in...

Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School : Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?

Publicerat

Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School : Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?

In Swedish compulsory school, individual development plans (IDPs) are mandatory for all students up to 6th grade. The purpose is to summarize and...

Organising the 'industrialisation of instruction' : Pedagogical discourses in the Swedish Primary Teacher Education programme

Publicerat

Organising the 'industrialisation of instruction' : Pedagogical discourses in the Swedish Primary Teacher Education programme

This study examines the organisation of the Swedish Primary Teacher Education (PTE) programme by studying a local educational policy practice. The...

Pedagogic Discourses in the Swedish Primary Teacher Education Programme : from a subject perspective Main Contentback to search

Publicerat

Pedagogic Discourses in the Swedish Primary Teacher Education Programme : from a subject perspective Main Contentback to search

Since 2011, Sweden has a new teacher education. The new teacher education, its policy and practice, involved a shift due to the fact that the forme...

The Swedish primary teacher education programme : at the crossroads between two education programme traditions

Publicerat

The Swedish primary teacher education programme : at the crossroads between two education programme traditions

In 2011, new teacher education programmes were introduced in Sweden. This policy case study examines the outcome of the reform, focusing on the...

Becoming a primary education teacher : pedagogic discourses in the teacher education program’s examination practice

Publicerat

Becoming a primary education teacher : pedagogic discourses in the teacher education program’s examination practice

Global reforming driven by neoliberal ideas is today reshaping educational systems. This study explores how a national policy incentive, aimed at...

Samhälle, genus och pedagogik : utbildningsvetenskapliga perspektiv : vänbok till Inga Wernersson

Publicerat

Samhälle, genus och pedagogik : utbildningsvetenskapliga perspektiv : vänbok till Inga Wernersson

Detta är en vänbok till professor Inga Wernersson, Institutionen för Individ och Samhälle på Högskolan Väst.

The shaping of pre-service teachers’ professional knowledge base through assessments

Publicerat

The shaping of pre-service teachers’ professional knowledge base through assessments

In an age when knowledge has become a competitive aspect in society, teachers and their professional knowledge base have become all the more...

Bedömning av matematikkunskaper genom individuella utvecklingsplaner

Publicerat

Bedömning av matematikkunskaper genom individuella utvecklingsplaner

To become a Primary teacher : A Study of Pedagogic Discourses in Swedish Teacher Education

Publicerat

To become a Primary teacher : A Study of Pedagogic Discourses in Swedish Teacher Education

To become a primary education teacher : pedagogic discourses in the assessment practice of the teacher training

Publicerat

To become a primary education teacher : pedagogic discourses in the assessment practice of the teacher training

The Swedish teacher training has since the end of the 20th century been affected by several extensive political reforms. The last reform, which was...

Confessions  of an individual education plan

Publicerat

Confessions  of an individual education plan

The construction of mathematical knowledge and learning in and through individual education plans

Publicerat

The construction of mathematical knowledge and learning in and through individual education plans

This study, which is grounded in Bernstein's theories of symbolic power and control in the context of pedagogy, explores how pupils' learning in...

The construction of the ideal pupil : teacher training as a discursive and governing practice

Publicerat

The construction of the ideal pupil : teacher training as a discursive and governing practice

In this article Foucault’s theoretical concept of governmentality is used to scrutinise the ways in which the ideal pupil is constructed, governed...

Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssät

Publicerat

Barn- och ungdomsforskning : metoder och arbetssät

Inledning

Publicerat

Inledning

Vem har makten att bestämma det normala? : diskursanalytiska angreppssätt

Publicerat

Vem har makten att bestämma det normala? : diskursanalytiska angreppssätt

Den styrda läraren

Publicerat

Den styrda läraren

Individual Education Plans : sustaining or challenging power relations?

Publicerat

Individual Education Plans : sustaining or challenging power relations?

This study is based on an analysis of a sample of so called Individual Education Plans (IEP) from 233 Swedish students in grade five. It addresses...

Bäst i klassen? : Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter

Publicerat

Bäst i klassen? : Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter

This thesis takes its departure in the recent criticism directed to the Swedish school system and its schools, teachers and pupils, but especially...

Individuella utvecklingsplaner

Publicerat

Individuella utvecklingsplaner

Vygotskij goes neoliberal : Den ideala eleven och läraren i lärarutbildningens examinationspraktik

Publicerat

Vygotskij goes neoliberal : Den ideala eleven och läraren i lärarutbildningens examinationspraktik

Lärarprofessionalitet på glid : Performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy

Publicerat

Lärarprofessionalitet på glid : Performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy

Artikeln fokuserar den diskursiva förskjutningen av begreppet ’lärarprofessionalism’. Den ’professionella’ läraren ’uppstod’ i statliga...

"Same same, but different" : En genealogisk studie av den ’goda’ läraren’, den ’goda’ eleven och den ’goda’ skolan i svenska lärarutbildningsreformer 1940-2008

Publicerat

"Same same, but different" : En genealogisk studie av den ’goda’ läraren’, den ’goda’ eleven och den ’goda’ skolan i svenska lärarutbildningsreformer 1940-2008

Teacher education stands in the face of yet another reform. On December 3rd 2008 the most recent report on the future content and organization of...

School and the 'good education'  : enhancing Europe's competitive 

Publicerat

School and the 'good education'  : enhancing Europe's competitive 

Skolan och den "goda" utbildningen : för ett konkurrenskraftigt Europa

Publicerat

Skolan och den "goda" utbildningen : för ett konkurrenskraftigt Europa