Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Skyvell Nilsson

Universitetslektor

Docent i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik, vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Övergripande har min forskning fokuserat på yrkeskunnande, dess innehåll och hur det lärs och utvecklas i en akademisk högskoleutbildning och i yrkeslivet. Några exempel på begrepp jag använt i min forskning är: erfarenhetsbaserad kunskap, praxis, socialisation, kultur och arbetsintegrerat lärande (AIL). Områden jag studerat är: handledning i VFU (läkarutbildning), övergång från sjuksköterskeutbildning till yrkesliv, verksamhetsutveckling (kommunal vård/länssjukvård) och informationssäkerhetskultur i vården. I min forskning har jag i huvudsak använt mig av kvalitativa metoder, som exempelvis etnografi, innehållsanalys och grundad teori.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i vårdutbildningar på grund och avancerad nivå. Jag är också inriktningsansvarig vid magisterprogrammet Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Nyckelord

Yrkeskunnande, handledning, lärande, yrkessocialisation, vetenskaplig utbildning, informationssäkerhetskultur och verksamhetsutveckling.

Podcast

I ett avsnitt av ForskarFredagpodden  möter jag radioprofilen Morgan Larsson - så välkommen att höra mer om min forskning, varför jag forskar och vad som driver mig. Lyssna här!

 

Publikationer


Combining learning for educators and participants in a paediatric CPD programme

Publicerat

Combining learning for educators and participants in a paediatric CPD programme

Background : Most continuing professional development (CPD) programmes do not include an educational training module. In our country, educational...

Utveckling av ett nytt yrke inom socialpsykiatrisk vård

Publicerat

Utveckling av ett nytt yrke inom socialpsykiatrisk vård

The program in Social Psychiatric Care is a three-year program at the university level leading to a vocational qualification in social psychiatric...

Kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen : en utvärderingsrapport

Publicerat

Kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen : en utvärderingsrapport

Newly graduate nurses (NGN) transition between basic education and work in a complex health care practice, as well as their intention of leaving th...

Professional culture, information security and healthcare quality : an interview study of physicians' and nurses' perspectives on value conflicts in the use of electronic medical records

Publicerat

Professional culture, information security and healthcare quality : an interview study of physicians' and nurses' perspectives on value conflicts in the use of electronic medical records

Digital healthcare information systems impose new demands on healthcare professionals, and information security rules may induce stressful value...

Prerequisites for person-centered care : As described by community care nurses

Publicerat

Prerequisites for person-centered care : As described by community care nurses

The aim of this study was to describe nurses’ experiences of person-centered care within an integrated care chain. Method: The study included four...

Att forma en medarbetare eller att undervisa en student

Publicerat

Att forma en medarbetare eller att undervisa en student

Genom cooperative education (co-op) ges studenter möjlighet att inomutbildningen, praktiskt tillämpa sina kunskaper på en arbetsplats. Under co-op...

From work integrated learning to learning integrated work : A pedagogical model to develop praxis in nursing education

Publicerat

From work integrated learning to learning integrated work : A pedagogical model to develop praxis in nursing education

The move from student to nurse has been described as difficult for newly registered nurses. Newly registered nurses’ feelings of lacking competence...

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

Publicerat

Gränshinder : en kvalitativ och kvantitativ studie av samverkandesjukvård

The project "Health care interaction" among different care providers was introduced as a trial activity in the municipalities of Strömstad and Tanu...

Pedagogical challenges in nurse education : A Case Study Focusing on the Completion Rate in Theoretical Education at a Swedish University

Publicerat

Pedagogical challenges in nurse education : A Case Study Focusing on the Completion Rate in Theoretical Education at a Swedish University

Pedagogical challenges in nurse education : a case study focusing on the completion rate in theoretical education at a Swedish University

Publicerat

Pedagogical challenges in nurse education : a case study focusing on the completion rate in theoretical education at a Swedish University

Background: The purpose of this survey was to relate completion rate and results on national clinical final examinations to student’s admission...

Praxis and Work Integrated Learning as Pedagogical Approach in Nursing Education

Publicerat

Praxis and Work Integrated Learning as Pedagogical Approach in Nursing Education

The move from student to nurse has been described as difficult and tough for new nurses. New nurses' feeling of lacking competence can reduce the...

Mastering the professional role as a newly graduated registered nurse

Publicerat

Mastering the professional role as a newly graduated registered nurse

Professional development is a process starting during undergraduate education and continuing throughout working life. A new nurse's transition from...

Attitudes Emphasizing in the Clinical Supervision of Medical Students : An Ethnographic Study in Sweden

Publicerat

Attitudes Emphasizing in the Clinical Supervision of Medical Students : An Ethnographic Study in Sweden

Introduction : Medical student's professional attitudes are expected to be developed in medical school, and particularly during clinical education....

Mastering the professional role as a new graduate

Publicerat

Mastering the professional role as a new graduate

Professional development is a process that starts in education and continues through working life. To be a new graduated registered nurse has been...

Pedagogical Strategies Used in Clinical Medical Education : An Observational Study

Publicerat

Pedagogical Strategies Used in Clinical Medical Education : An Observational Study

Background:  Clinical teaching is a complex learning situation influenced by the learning content, the setting and the participants' actions and...

Clinical Course Content as a Dynamic Variable in Supervision of Medical Students.

Publicerat

Clinical Course Content as a Dynamic Variable in Supervision of Medical Students.

Background During clinical supervision, medical students are expected to gain experience through clinical work, with the support of their clinical...

Forskningsprojekt