Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pia Alsen

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min huvudsakliga forskning har fokuserat på patienters återhämtning efter att ha genomgått en hjärtinfarkt. De områden jag främst studerat är patienters uppfattningar (illness perception) efter hjärtinfarkten. Uppfattningen har betydelse för utfallet av den sekundära preventionen. Vidare har jag studerat förekomst och upplevelser av symptomet fatigue efter hjärtinfarkt. Studierna har visat att hälften av patienterna upplever symptom också två år efter hjärtinfarkten. Symptomet har beskrivits som oförståeligt för patienten men också svårt att hantera. Det finns idag inga framgångsrika strategier för att hantera besvärande symptom av fatigue och det saknas kunskap om orsaker till symptomet vilket gör att området är värt att studera vidare. Min avhandling " Illness perception and fatigue after myocardial infarction " försvarade jag år 2009 och den erhöll pris för bästa avhandling vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet detta år.

Mina forskningsområden har även senare vidgats mot att omfatta sköra äldre.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet. Jag handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå samt är bihandledare i doktorandprojekt.

Nyckelord

Fatigue, uttalad trötthet, illness perception, myocardial infarction.

Publikationer


ARK : modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)

Publicerat

ARK : modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)

Bakgrund Hållbart arbetsliv är idag ledord för arbetslivets förändrade villkor. Inom UoH i Sverige fanns i slutet av 2017 omkring 75 000 anställda...

Development of a Tool for Assessment of Post-Myocardial Infarction Fatigue

Publicerat

Development of a Tool for Assessment of Post-Myocardial Infarction Fatigue

Introduction: After treatment for myocardial infarction (MI) quite a few persons will experience different symptoms, including fatigue, during the...

Flawed communications : Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail elderly patients

Publicerat

Flawed communications : Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail elderly patients

Aims: Frail elderly patients who have multiple illnesses do not fare well in modern health care systems, mainly due to a lack of care planning and...

Participation in parental group support offered by the Child Health Service in Sweden : A qualitative study

Publicerat

Participation in parental group support offered by the Child Health Service in Sweden : A qualitative study

All new parents in Sweden are invited to participate in parent groups by the Child Health Service (CHS), but not all choose to attend. The aim of...

Patients' Variations of Reflection About and Understanding of Long-term Illness : Impact of Illness Perception on Trust in Oneself or Others

Publicerat

Patients' Variations of Reflection About and Understanding of Long-term Illness : Impact of Illness Perception on Trust in Oneself or Others

Background: Patients' understanding of their illness is of great importance for recovery. Lacking understanding of the illness is linked with the...

Strategies for healthcare professionals to facilitate patient illness understanding.

Publicerat

Strategies for healthcare professionals to facilitate patient illness understanding.

AIMS AND OBJECTIVES: To describe how healthcare professionals facilitate patient illness understanding. BACKGROUND: Healthcare professionals and...

Illness perceptions of fatigue and the association with sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction.

Publicerat

Illness perceptions of fatigue and the association with sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction.

Aims and objectives. To explore the associations between illness perceptions offatigue, sense of coherence and stress in patients one year after...

Men’s Experience of Difficulties during First Year Following Myocardial Infarction : Not OnlyFatigue

Publicerat

Men’s Experience of Difficulties during First Year Following Myocardial Infarction : Not OnlyFatigue

Recovery from a myocardial infarction (MI) can be a very difficult process and some patients are also stricken by fatigue. The aim of the study was...

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Publicerat

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Bakgrund Flera svenska rapporter visar att de mest sjuka äldre ofta far illa på grund av bristande samordning och oklar ansvarsfördelning mellan...

Difficulties experienced by men during the first year after their myocardial infarction and fatigue

Publicerat

Difficulties experienced by men during the first year after their myocardial infarction and fatigue

Fatigue two months after myocardial infarction and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies.

Publicerat

Fatigue two months after myocardial infarction and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies.

AIMS AND OBJECTIVES: To explore fatigue levels two months after myocardial infarction and examine the associations with other concurrent symptoms,...

Psychometric analysis of the Multidimensional Fatigue Inventory in a sample of persons treated for myocardial infarction

Publicerat

Psychometric analysis of the Multidimensional Fatigue Inventory in a sample of persons treated for myocardial infarction

The single-item measure of stress symptoms after myocardial infarction and its association with fatigue.

Publicerat

The single-item measure of stress symptoms after myocardial infarction and its association with fatigue.

Surviving a myocardial infarction (MI) can be a stressful event entailing challenges in daily life during the recovery period. Experiencing fatigue...

Associations between fatigue, symptom experiences and sleep quality after myocardial infarction

Publicerat

Associations between fatigue, symptom experiences and sleep quality after myocardial infarction

Fatigue after myocardial infarction - a two-year follow-up study

Publicerat

Fatigue after myocardial infarction - a two-year follow-up study

Aims and objectives: To investigate changes in self-reported fatigue and depression from four months to two years following a myocardial infarction...

I've lost the person I used to be-Experiences of the consequences of fatigue following myocardial infarction

Publicerat

I've lost the person I used to be-Experiences of the consequences of fatigue following myocardial infarction

Fatigue has been found to be the most frequent and bothersome symptom after myocardial infarction (MI), influencing health-related quality of life...

General self-efficacy and health-related quality of life after myocardial infarction

Publicerat

General self-efficacy and health-related quality of life after myocardial infarction

Fatigue after myocardial infarction (MI) has been found to be distressing. A person's self-efficacy will influence his/her health behavior and play...

Measuring fatigue with the multidimensional fatigue inventory (MFI-20) in persons treated for myocardial infarction

Publicerat

Measuring fatigue with the multidimensional fatigue inventory (MFI-20) in persons treated for myocardial infarction

Validation of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) in a sample of persons recovering from myocardial infarction – the Swedish version.

Publicerat

Validation of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) in a sample of persons recovering from myocardial infarction – the Swedish version.

When people’s health is threatened, they generally develop illness perceptions to make sense of their illness. The Illness Perception Questionnaire...

Fatigue after myocardial infarction : Relationships with indices of emotional distress, and sociodemographic and clinical variables

Publicerat

Fatigue after myocardial infarction : Relationships with indices of emotional distress, and sociodemographic and clinical variables

Fatigue and depressive symptoms are relatively common among patients recovering from myocardial infarction (MI). The symptoms of depression and...

Illness perceptions after myocardial infarction : relations to fatigue, emotional distress, and health-related quality of life

Publicerat

Illness perceptions after myocardial infarction : relations to fatigue, emotional distress, and health-related quality of life

Background and RESEARCH Objective: Health-related quality of life (HRQoL) is impaired in patients after a myocardial infarction (MI), and fatigue a...

Illness perception and fatigue after myocardial infarction

Publicerat

Illness perception and fatigue after myocardial infarction

Physical activity six months after a myocardial infarction

Publicerat

Physical activity six months after a myocardial infarction

In the present study, we wished to explore physical activity in middle-aged patients 6 months after a myocardial infarction and to compare the...

Living with incomprehensible fatigue after recent myocardial infarction

Publicerat

Living with incomprehensible fatigue after recent myocardial infarction

Patients' illness perception four months after a myocardial infarction.

Publicerat

Patients' illness perception four months after a myocardial infarction.

AIMS AND OBJECTIVES: The aim of this study was to explore patients' illness perception of myocardial infarction four months after a myocardial...

Fatigue two months after MI and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies

Publicerat

Fatigue two months after MI and its relationships with other concurrent symptoms, sleep quality and coping strategies

Forskningsprojekt