Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sylvana Sofkova Hashemi

Universitetslektor

Docent i utbildningsvetenskap

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


>> om sylvana sofkova hashemi vid Göteborgs universitet

Forskningsområde/forskningsintresse

Didaktiska utmaningar som finns med digitala verktyg (datorer, surfplattor).

Undervisning/handledning

Undervisar på högskolans lärarprogram. Undervisningen handlar om hur informations- och kommunikationsteknologi påverkar den uppväxande generationens läsande och skrivande och hur teknologin kan användas i skolan.

Nyckelord

Digitala hjälpmedel.


Publikationer


Teacher educators' perceptions of their profession in relation to the digitalization of society

Publicerat

Teacher educators' perceptions of their profession in relation to the digitalization of society

This study takes an exploratory approach to investigating Swedish teacher educators' perceptions regarding their profession in relation to the...

Digital competence and digital literacy in higher education research : Systematic review of concept use

Publicerat

Digital competence and digital literacy in higher education research : Systematic review of concept use

Digital competence and digital literacy are concepts that are increasingly used in public discourse. However, how the concepts are used and how the...

Multimodala bedömningspraktiker och lärares lärande

Publicerat

Multimodala bedömningspraktiker och lärares lärande

The article reports on a study where teachers in early primary school were presented to tools to approach texts and meaning-­making from a multimod...

Subject culture in motion : : competing discourses in literacy education

Publicerat

Subject culture in motion : : competing discourses in literacy education

In this paper we examine competing discourses of established and emerging practices in literacy education in relation to technology. Our intention ...

Assessing multimodal texts : practice development and support for teachers´ learning

Publicerat

Assessing multimodal texts : practice development and support for teachers´ learning

As digital technology is becoming increasingly more common in the classrooms, students are creating screen-based texts that incorporate various...

Den didaktiska designens betydelse : IT-didaktiska modeller och ramvillkor

Publicerat

Den didaktiska designens betydelse : IT-didaktiska modeller och ramvillkor

Didactical designs in use : exploring technological, pedagogical and content knowledge

Publicerat

Didactical designs in use : exploring technological, pedagogical and content knowledge

In this article we operationalize the Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) model as an analytic lens to trace progression in...

”Här styrker bilden texten” : Att utveckla en multimodal bedömningspraktik

Publicerat

”Här styrker bilden texten” : Att utveckla en multimodal bedömningspraktik

Genom den tekniska och mediala utvecklingen lever vi idag i ett multimedialt samhälle där det skrivna ordet inte bara är ett bland flera...

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Publicerat

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Lärarprofessionens nya villkor i samhällets digitalisering

Publicerat

Lärarprofessionens nya villkor i samhällets digitalisering

Making room for the transformation of literacy instruction in the digital classroom

Publicerat

Making room for the transformation of literacy instruction in the digital classroom

Education is in the process of transforming traditional print-based instruction intodigital formats. This multi-case study sheds light on the...

Textuell design, språkliga upptäckter och metasamtal i digitala sammanhang

Publicerat

Textuell design, språkliga upptäckter och metasamtal i digitala sammanhang

Att planera för textuell medvetenhet och språkliga upptäckter i teknik-medierad undervisning

Publicerat

Att planera för textuell medvetenhet och språkliga upptäckter i teknik-medierad undervisning

Dagens teknik tillgängliggör resurser för elever och lärare i skolan som gör det möjligt att förmedla och representera kunskap digitalt i...

Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds

Publicerat

Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds

Design and redesign of a multimodal classroom task : implications for teaching and learning

Publicerat

Design and redesign of a multimodal classroom task : implications for teaching and learning

Digital technologies are increasingly implemented in Swedish schools, which impact on education in the contemporary classroom. Screen-based practic...

Didaktisk design och IT-didaktiska samarbetsmodeller i gränsöverskridande undervisning

Publicerat

Didaktisk design och IT-didaktiska samarbetsmodeller i gränsöverskridande undervisning

Digitaliseringen skapar ett nytt sorts lärande

Publicerat

Digitaliseringen skapar ett nytt sorts lärande

Digitala kombinationer av skrift, bild och ljud innebär en ny sorts läsning och skrivande. Det kräver en ny pedagogik som baseras på en kritisk...

Kommunikationsmönster i digitala instruktionstexter : implikationer för språkutvecklande arbete i yngre åldrar. Skriv! Les! 2015

Publicerat

Kommunikationsmönster i digitala instruktionstexter : implikationer för språkutvecklande arbete i yngre åldrar. Skriv! Les! 2015

Producing and reading digital texts : patterns of communication in literacy classroom

Publicerat

Producing and reading digital texts : patterns of communication in literacy classroom

Sharing is daring: Cross-school collaboration and teachers work integrated learning

Publicerat

Sharing is daring: Cross-school collaboration and teachers work integrated learning

Analys av digitala, multimodala elevtexter i årskurs 1 och 2

Publicerat

Analys av digitala, multimodala elevtexter i årskurs 1 och 2

Den delstudie som presenteras utgör en del av projektet DILS (Digitala arenor för läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år, 2012–2014)....

Cross-class Online Talks : learning beyond classroom walls

Publicerat

Cross-class Online Talks : learning beyond classroom walls

Social media provide opportunities for the production of content online and literacy practices that involve communication, publication and active...

Meaning-making and Communication in Virtual Nordic Classrooms : transmediation in cross-border understanding.

Publicerat

Meaning-making and Communication in Virtual Nordic Classrooms : transmediation in cross-border understanding.

The increasing digitalization of print engages students in multiple modalities of communication raising questions about the ways students are...

New literacies, multimodality and the challenges of change in literacy instruction

Publicerat

New literacies, multimodality and the challenges of change in literacy instruction

The Challenges of Change in Early Literacy Instruction

Publicerat

The Challenges of Change in Early Literacy Instruction

Att fånga tankar : verbala protokoll som observation

Publicerat

Att fånga tankar : verbala protokoll som observation

En elev en dator i grundskolans tidigare år : En analys av didaktiska förhållningssätt utifrån perspektiv pålärarens ledarskap, texter och textpraktiker, samt språklärande

Publicerat

En elev en dator i grundskolans tidigare år : En analys av didaktiska förhållningssätt utifrån perspektiv pålärarens ledarskap, texter och textpraktiker, samt språklärande

The project presented in this report concerns teaching and practices in one-to-one computer projects in primary school from the perspectives of...

Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication : An Inter-Scandinavian Study

Publicerat

Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication : An Inter-Scandinavian Study

Synchronous computer-mediated communication is often used as a means to achieve activelearning through collaboration. This paper is based on an...

Wiki-mediated Writing : design, media, writing strategies and feedback in online text production

Publicerat

Wiki-mediated Writing : design, media, writing strategies and feedback in online text production

Bringing social media arenas, such as wikis, into the classroom invites teaching approaches that engage students in authentic, participatory and...

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Publicerat

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

This is an EU-funded project related to cross boarder collaboration for educational purposes supported by information and communication technologie...

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Publicerat

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Text and Language Practices in One-to-one Environments in a Swedish Primary School.

Publicerat

Text and Language Practices in One-to-one Environments in a Swedish Primary School.

Recent investments in schools in Sweden focus on increased availability of technology and ways to incorporate digital media in the classroom. Via t...

Berättelser i wiki : Autentiskt författarskap och responsarbete i digitalt textskapande i grundskolan

Publicerat

Berättelser i wiki : Autentiskt författarskap och responsarbete i digitalt textskapande i grundskolan

Sociala medier erbjuder idag en aktiv produktion av innehåll online med ett digitalt textskapande som öppnar för nya didaktiska perspektiv på läsni...

Middle report : Interactive boards in teaching Swedish  –  Initial findings

Publicerat

Middle report : Interactive boards in teaching Swedish  –  Initial findings

Skrivpraktiker, språkbruk och kommunikativa strategier i och utanför skolan

Publicerat

Skrivpraktiker, språkbruk och kommunikativa strategier i och utanför skolan

Vi blir fler och allt yngre som deltar i den kommunikativa arenan på Internet. Här produceras dagligen innehåll online i form av statusuppdateringa...

Textkompetenser och interaktion i teknikfyllda klassrum : Mot berikande och utvecklande ämnesdidaktik med interaktiva skrivtavlor i fokus (Slutrapport Nordic SMART – Sverige)

Publicerat

Textkompetenser och interaktion i teknikfyllda klassrum : Mot berikande och utvecklande ämnesdidaktik med interaktiva skrivtavlor i fokus (Slutrapport Nordic SMART – Sverige)

Nordic SMART School Project initierades i augusti 2010 som ett utvecklingsprojekt om IT-berikande undervisning i skolor i Danmark, Norge och Sverig...

Nordic Smart School Project: Project Design

Publicerat

Nordic Smart School Project: Project Design

Forskningsprojekt