Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Programmering för lärare

Högskolan Väst gör på uppdrag av Skolverket flera satsningar på programmering i skolan, kurserna riktar sig till följande målgrupper:

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.
  • Matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.
  • Matematiklärare i gymnasieskolan.
  • Matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.

Nedanstående kurser är på 7,5 hp och har behörighetskravet grundläggande behörighet. Kursen går vecka 6-26, 2020 och är en nätbaserad kurs. Fysiska träffar kan anordnas efter önskemål. För att kurserna ska starta behöver det vara minst 10 deltagare.

Nedanstående kurser är på 5 hp och har behörighetskravet Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Kursen går vecka 6-26, 2020 och är en nätbaserad kurs. Fysiska träffar kan anordnas efter önskemål. För att kurserna ska starta behöver det vara minst 10 deltagare.

Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans. För att delta ska du vara anställd som lärare i skolan och ha ett godkännande från din chef (rektor). Skolverket betalar kostnaderna för kurserna. För anmälan kontakta Malin Pongolini, se kontaktuppgifter nedan.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar Högskolan Väst för att i samråd komma överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen.

För mer information, kontakta:


Senast uppdaterad av Ann-Charlotte Bandgren