Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inom de allra flesta branscher blir projekt en alltmer vanlig form för att organisera arbetet. Men vad är egentligen ett projekt? Varför är projekt så populära och allmänt förekommande? Vad är framgångsfaktorer och vilka är riskerna i projekt? Hur skapar ett projekt en hållbar förändring? Vad kännetecknar effektiv projektledning? Dessa och många andra frågor behandlas inom kursen Projektledning.

Vi går igenom grundläggande modeller och verktyg för planering, genomförande och uppföljning och utvärdering. Kommunikation, interpersonella relationer, ekonomiska aspekter är andra delar som behandlas. Under kursens gång relaterar vi kontinuerligt teorin till verkliga projekt av olika slag och till deltagarnas egna erfarenheter och situation. Det är också viktigt att reflektera över och planera för en hållbar förändring.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad av Ann-Charlotte Bandgren