Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen domineras av inkomstbeskattningen. Särskild tonvikt läggs på inkomstslaget kapital och vilka skatteregler som gäller vid innehav samt överlåtelse av fastigheter och bostadsrätter. Detta gäller såväl kapitalvinst/förlustberäkning vid försäljning och uppskov med kapitalvinst samt inkomstskatterättslig behandling av näringsfastigheter. Vidare avser kursen ge studenterna vissa grundläggande kunskaper i företagsbeskattning.

I kursen ingår grundläggande mervärdesskattefrågor särskilt med anknytning till uthyrning och innehav av fastigheter. Kursen belyser även de grundläggande bestämmelserna för taxeringsförfarandet och skatteprocessen. I anslutning härtill behandlas även det skatterättsliga sanktionssystemet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad av Ann-Charlotte Bandgren