Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen ges på grundläggande nivå och vänder sig till dig som vill inhämta kunskaper om barns och ungas psykiska (o)hälsa med särskild fokus på allvarlig psykisk ohälsa i skolålder. Kursen vänder sig till en bred målgrupp yrkesprofessioner som möter barn och unga med psykisk ohälsa både i och utanför skolmiljön. 

Vidare syfter kursen till att studenten ska skaffa sig kunskaper om att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga samt få kunskap om olika förhållningssätt som är verksamma i det förebyggande arbetet.

Då kursen motsvarar halvfart krävs att du avsätter 20 timmar/vecka för dina studier

Kursplan och litteraturlista kan komma att revideras fram tom. 2 veckor innan kursstart.

Kostnad: xx kr per deltagare vid lägst antal deltagare 25 st

Kurstid: start: xx 2020, slut: xx 2020 (halvfart)

Antal fysiska träffar på campus Högskolan Väst: 7

Anmälan/avtal:  Anmälan är öppen tom xx 2020. Avtal tecknas vid anmälan. Vänligen läs igenom nedan Villkor för uppdragskurser före anmälan och avtalsgodkännande görs.

 

Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer