Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till dig som vill ha en översiktlig kunskap om sociallagstiftningen och som vill kunna tillämpa lagarna inom det sociala verksamhetsområdet. 

I  kursen studeras Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), kapitel 51 i Socialförsäkringsbalken, Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall, (LVM), Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) samt Socialsekretessen.

I kursen studeras också social utredning, teori och metod i handläggning och social dokumentation, rättstillämpning, rättssäkerhet och integritet, myndighetsutövning, kommunikation och myndighetsmakt. I kursen behandlas även etiska perspektiv och maktperspektiv i relation till utredning. Du lär dig reflektera kring handläggningens komplexa villkor och dilemma i relation till hjälpsökande och din egen yrkesroll.

Kursen är till största del nätbaserad och merparten av undervisningen sker via lär-plattformen Canvas med undantag av de dagar då det är undervisning på campus Högskolan Väst,

OBS! Ändrad studietakt; kursen ges på kvartsfart och är nätbaserad men har tv
sammanhanhängande obligatoriska dagar under höstterminen 2020 på Campus Högskolan Väst.

Kostnad: 16 000 kr per deltagare vid lägst antal deltagare 20 st, kostnad kan komma att justeras ned vid fler antal deltagare. Litteratur ingår ej.

Kurstid: start: v. 51 2019 introduktion online, slut: hösten 2020 (kvartsfart)

Antal fysiska träffar på campus Högskolan Väst:

Anmälan/avtal:  Anmälan är öppen tom 29 nov 2019. Vänligen läs igenom nedan Villkor för uppdragskurser före anmälan och avtalsgodkännande görs. Kursen ges vid lägst antal anmälda: 20

Allmänna villkor uppdragskurser


Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer