Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi erbjuder kurser som fokuserar på användning av avancerade CAD-system, Unigraphics/NX, i en 3-dimensionell datormiljö. Det passar dig som arbetar med problemlösning, produktutveckling och produktion.

Kurs i CAD - Konstruktion

Kursen omfattar teori om solidmodellering, parametrisering, sammanställningar, överföring av produktdata samt prototyptillverkning genom friformsframställning. Den innehåller också praktiska övningar som omfattar bland annat trådmodellering, solidmodellering, sammanställningar och generering av ritningar.

Utbildningsmoduler

Kursen kan ges i valfria utbildningmoduler:

Teori

Teori om solidmodellering, parametrisering, sammanställningar, överföring av produktdata samt prototyptillverkning genom friformsframställning, 2-3 dagar.

Praktiska övningar

med Unigraphics/NX. Övningarna omfattar bland annat trådmodellering, solidmodellering, sammanställningar och generering av ritningar enligt följande:

  • NX Sketch, 1-4 dagar
  • NX grundfunktioner, 1-5 dagar
  • NX Chunky Solid modelleringsmetodik, 1-5 dagar
  • NX Ytmodellering, 1-7 dagar
  • NX Assemblies, 1-2 dagar
  • NX Wave, 1 dag
  • NX Drafting, 1 dag

Genomförande och omfattning

Innehåll och antal dagar per moment kan anpassas efter kundens behov. Möjligheter finns att ge kursen som en poänggivande högskolekurs omfattande 7,5 hp. Då ingår också examination i form av laborationer och tentamina.

Vi utbildar på arbetsplatsen, i våra egna lokaler eller genom distansutbildningsformer.

Kursintyg

Ett skriftligt kursbevis för genomförd kurs utfärdas alltid. Om kursen är poänggivande skall deltagaren genomföra de moment som ingår för att tillgodoräkna sig högskolepoäng.

Intresseanmälan och kostnadsförslag


Senast uppdaterad