Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen lyfter reparationsmetoder baserade på pulverbeläggning med laserteknik eller termisk sprutning. I kursen analyserar vi olika metoders tillverknings- och affärsmässiga aspekter. Vi diskuterar materialkarakterisering, kvalitet och struktur för de pålagda reparationsskikten och reflekterar kring olika metoder för inspektion och kvalitetskontroll av de reparerade produkterna.

Industri och akademi

Denna kurs ges inom ramen för projektet ProdKomp, som finnansieras av KK-stiftelsen. Projektets syfte är att stötta näringsliv och individer genom kompetensutveckling inom produktionsteknik för att motverka de negativa konsekvenser corona-pandemin inneburit.

Kursen är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för ProdEx-projektet. ProdEx syftar till att ge kurser på avancerad nivå för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Schema

26 april kl. 10.00 - 11.00, ZOOM
3 maj kl. 09.00 - 16.00, ZOOM
10 maj kl. 09.00 - 17.00, ZOOM
17 maj kl. 09.00 - 16.00, ZOOM
27 maj kl. 09.00 - 16.00, ZOOM

Undervisningsform

Kursen ges på distans, vilket kräver att deltagarna har tillgång till internet. Kompletterande undervisningsmaterial delas ut via webbplattform där även länkar till uppkoppling för distanstillfällen samt instruktioner delas ut.

Behörighet

Vid varje kursanmälan prövas din behörighet. Fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom maskinteknik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Du behöver inte, i de flesta fall, ha genomfört en hel högskoleutbildning mot examen sedan tidigare för att delta.

Var vänlig och skicka in ett arbetsgivarintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet samt vilken gymnasie- och högskoleutbildning du genomfört. Använd med fördel CV-mallen nedan och se exempel på den information som efterfrågas.

CV-mall att bifogavid anmälan

cv-mall.docx

Exempel på ifylld CV-mall

cv-mall-exempel.docx

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen